Zemědělci hospodařící na ploše větší než 20 hektarů musí od příštího ledna uchovávat informace o hnojivech v elektronické podobě. Do konce ledna 2023 je pak musí za předchozí rok zaslat Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), připomněla dnes ČTK mluvčí ústavu Ivana Kršková.

Novou povinnost přinesla novela zákona o použití hnojiv. Dříve stačilo vést evidenci v papírové formě. Za porušení zákona hrozí pokuta až do 50.000 Kč. „Předání dat jedenkrát za kalendářní rok bude primárně sloužit ke statistickému zpracování spotřeby hnojiv, nikoliv ke kontrole,“ doplnila mluvčí.

Zemědělci hospodařící na menší ploše musí vést evidenci jako dříve, změny se na ně nevztahují.

Od letošního roku se pak změnila i povinnost zpracovávat bilanci dusíku. „Bilance musí být poprvé zpracována do 31. prosince 2021 za období od 1. července 2020 do 30. června 2021. Bilancováním se získá ucelený přehled o vhodnosti provedeného hnojení, potažmo využitelnosti dusíku na úrovni zemědělského podniku bez ohledu na to, zda byla hnojiva aplikována k plodinám, meziplodinám nebo na podporu rozkladu slámy,“ připomněla mluvčí.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com