Zemědělci mohou ode dneška do 12. září podávat žádost do prvního kola dotací v Programu rozvoje venkova. Z první výzvy se rozdělí 8,3 miliardy korun. Největší část, zhruba 4,85 miliardy korun, směřuje na investice do zemědělských podniků. Dotace podpoří moderní technologie, větší pohodu zvířat nebo mladé zemědělce. Ministerstvo zemědělství (MZe) o tom dnes informovalo v tiskové zprávě.

Firmy budou moci žádat o podporu na nákup například stájových robotů, systémů využívající družicová data a nově také na přechod z klecových chovů nosnic na alternativní systémy. Klecové chovy budou v ČR od roku 2027 zakázané. Stále v nich je podle posledních dat z letošního března 58 procent nosnic v českých chovech. Peníze z dotací se budou vyplácet v následujících několika letech, záleží na délce projektů.

Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) mají podle nových pravidel Společné zemědělské politiky EU dotace podpořit více hospodaření s ohledem na přírodu nebo prevenci a ochranu před změnami klimatu. „Důležité je najít vyváženost mezi zajištěním dostatku kvalitních potravin pro obyvatelstvo a péčí o krajinu,“ uvedl.

Nově dotace umožňují čerpat podnikům podporu na nákup dronů, které lze využít například na mapování polí, sledování rostlin nebo aplikaci hnojiv.

Nastavení dotací umožňuje na investice do podniků nebo zpracování zemědělských produktů čerpat až 200 milionů korun za dotační období, tedy do roku 2027. Platí to pro i pro holdingy. Investice do podniků, zpracování produkce nebo inovace mají limit 30 milionů na jeden projekt.

Výše podpory může v programu investice do zemědělských podniků dosáhnout maximálně 30 milionů korun na projekt. Dotace může pokrýt až 40 procent výdajů, o dalších deset procent se maximální míra zvyšuje pro mladé zemědělce a pro žadatele, kteří podnikají v ekologickém zemědělství. Dotace tedy může pokrýt až 60 procent výdajů.

Agrární analytik Petr Havel již dříve pro ČTK uvedl, že nastavením investičních dotací vláda spíše ustoupila větším podnikům tím, že umožnila čerpat až 200 milionů korun jak například v programu na investice, tak na zpracování produkce nebo na inovace. Do těch také směřuje největší část dotací. Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ), která sdružuje hlavně drobné farmáře, požadovala, aby byl u všech tří dotačních titulů společný limit 150 milionů Kč.

ASZ již dříve upozorňovala, že zemědělská politika v minulosti výrazně zvýhodňovala velké podniky. To ve své zprávě za rok 2022 uvedl i Nejvyšší kontrolní úřad. MZe podle něj vytvářelo více dotačních příležitostí pro velké podniky a nesměřovalo podporu přednostně na malé a střední podniky, přestože je to součástí jeho strategie do roku 2030.

Předběžné rozdělení peněz v 1. kole Programu rozvoje venkova:
Opatření Objem peněz (v Kč)
Investice do zemědělských podniků 4,856.343.174
Investice do zpracování zemědělských produktů 2,380.000.000
Zahájení činnosti mladého zemědělce 682,515.040
Inovace při zpracování zemědělských produktů 95,200.000
Podpora operačních skupin a projektů EIP 267,750.000
Celkem 8,281.808.214

(zdroj: MZe)

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com