Cílem odchovu jalovic je získat výkonná zvířata z pohledu produkce, reprodukce a užitkovosti. Velká pozornost chovatelů skotu je věnována telatům a produkčním kravám. Kategorie jalovic, jež tvoří „spojovací článek“ mezi výše uvedenými věkovými skupinami, bývá někdy opomíjena. Pravdou však zůstává, že pokud na farmě dobře funguje odchov jalovic, vyhneme se výraznějším problémům v chovu produkčních krav. Ke správnému odchovu je nutné dodržovat určité zásady a pravidla.

Mezi tyto pravidla a zásady lze zařadit: optimálně vyváženou krmnou dávka, vhodně zvolenou technologii ustájení, dodržování základních zootechnických a zoohygienických opatření a plánování preventivních veterinárních opatření.

Podmínkou úspěšného chovu jalovic je důsledné dodržování výše uvedených bodů a případné včasné analyzování nově vyvstalých rizik.

Foto č. 1 Odchov jalovic na stené technologii, které je využívaná v další kategorii

Jaké jsou tedy stěžejní body úspěšného odchovu jalovic?

  • stálý přísun nezávadné pitné vody
  • sledování a optimalizace tělesné kondice zvířat (body condition score – BCS)
  • monitorování tělesné hmotnosti, pravidelné alespoň čtvrtletní vážení
  • zapouštění jalovic v optimální tělesné hmotnosti, kondici a věku
  • pravidelná kontrola zdravotního stavu zvířat
  • ustálené chovné skupiny zvířat
  • odchov jalovic ve stejné technologii, jež je využívána v produkčním stádě
  • optimální krmná dávka – založena téměř výhradně na kvalitních objemných krmivech, krmná dávka jalovic nesmí být příliš energeticky bohatá
  • kontrola stavu končetin -> včasné odhalení infekčního onemocnění kůže (dermatitis digitalis)

-> Pitná voda – musí být nezávadná, přístupná neustále a v neomezeném množství, při teplotě (ideálně) 8 – 12 °C. Průměrná denní spotřeba vody je u jalovic 30 – 40 l/den

-> BCS – tělesná kondice jalovic je vhodným a snadno sledovatelným znakem, který vypovídá o výživném stavu zvířete. Zejména pak v období před porodem musí být důsledně sledována. BCS by se měla v tomto období pohybovat mezi 3, 5 – 3, 75 bodu na 5-ti bodové stupnici (1 – hubená, 5 – přetučnělá). 

-> Tělesná hmotnost – optimální přírůstek by se měl pohybovat mezi 700 – 900 g za den, tělesná hmotnost je jedním z hlavních kritérií při prvním zapouštěním jalovic. Jalovice by se měli zapouštět přibližně v 60 % jejich živé hmotnosti v dospělosti tj. asi v 350 – 400 kg (holštýn) a 380 – 420 kg (české strakaté plemeno). Této hmotnosti holštýnské jalovice dosahují přibližně ve 12 – 14 měsících věku, jalovice českého strakatého skotu o trochu později. Otelit by se měli holštýnské jalovice do 24 měsíců věku a jalovice českého strakatého skotu do 26 měsíců věku.

-> Pravidelná kontrola zdravotního stavu – je velmi důležité z hlediska prevence v chovu. Neméně důležitá je tato kontrola i z důvodů vyhledávání říjí ve stádě. Zde jednoznačně platí čím častěji a déle, tím lépe. Minimálně však 2x denně po dobu alespoň 20 – 30 minut, v době, kdy je ve stáji klid.

Foto č. 2 Takto rozhodně ne – nepodceňujte (nešetřete na) odchov jalovic – nedostatečná podestýlka, špatná technologie ustájení

p1040159

Foto č. 3 Ustájení jalovic na hluboké podestýlce

p1030310

-> Stálé skupiny zvířat – udržování vyrovnaných skupin je důležité z důvodů menšího stresu a většího klidu zvířat. Ve stálých skupinách je dáno hierarchické uspořádání zvířat, které se příchodem každého nového zvířete nebo zvířat mění. Což narušuje klid ve skupině.

-> Stejná technologie jaká je v produkčním stádě urychluje adaptaci jalovic, které jsou přeřazeny těsně před otelením nebo těsně po otelení do produkční skupiny a snižuje stres, kterému jsou při přechodu do této skupiny vystaveny. Vyhneme se také vyřazování zvířat z důvodu nepřizpůsobení se jiné technologii ustájení.

-> nfekční onemocnění kůže stále častěji toto onemocnění detekuje již už kategorii jalovic. Více o detekci toho onemocnění naleznete v článku o dermatitidách.

Text: redakce

Foto: archiv redakce