Zamysleli jste si někdy nad tím, co rozhoduje o splnění cílů, které očekáváte od investice do nových technologií chovu? Je automatizace tím, co zvýší produkci? A tím zdaleka není myšleno například správné nastavení dojícího systému, instalace krmného robota. Předpoklad vysokého výkonu je závislý na kondici zvířat. Trvale udržitelné zdraví dovoluje podat maximální výkon při minimalizaci nákladných a složitých opatření.

Zdravé stádo – klíč k úspěchu

V honbě za novými technologiemi, které jsou nedílnou součástí úspěchu, se zdá, že se postupně zapomíná na tu nejdůležitější část celého toho systému, a to jsou zdravé krávy, které mohou naplno využít svůj genetický potenciál. A přesně tohle je tím nosným pilířem, který vám mimo jiné zajistí návratnost již zmíněných investicí do automatizace. Komplexní pohled na stádo jako klíčový prvek úspěchu – to je metoda jak uchopit otěže do rukou a minimalizovat chyby. Každý systém je dokonalý pouze do té míry, nakolik jej umíme využívat. Je dobře, že vznikají systémy, které jsou použitelné v terénu a umožňují poskytovat bezprostřední návrhy pro zlepšování.

Trvale udržitelné zdraví dojnic jako cesta k zisku

Je povzbuzující vědět, že jsou stále ještě odborníci, kteří dokážou nad touto problematikou přemýšlet komplexně a do hloubky. Daná pointa byla čitelná mezi řádky prvního setkání z cyklu online webinářů firmy FARMSYSTEM věnovaného cestě k neantibiotickému zaprahování ve smyslu cesty k trvale udržitelnému zdraví dojnic (víc o webinářích: https://webinare.fasy.cz/). Závazek plynoucí ze zájmu o problematiku FARMSYSTEM plně přijímá a v dalších pokračováních webinářů představí všechny části systému, který spolu s kolegy z Evropy, USA, Kanady a New Zélandu vyvíjí pátým rokem.

Místo si rezervujte na https://webinare.fasy.cz/

 

Peníze až na prvním místě

Nebudeme si nalhávat, že zisk není hlavním cílem. Žádná sebelepší automatická zařízení nepřinesou očekávané výsledky, pokud nemáte zdravá zvířata a neudržujete jejich zdraví pravidelnou prevencí. Zemědělská produkce pracuje s nízkou marží. V tom se neliší od průmyslu. Zemědělství 4.0 staví na preciznosti, to je opět inspirováno průmyslovým pojetím výroby. Jsme připraveni odpovědět na otázky, které nám tato epocha klade?