Vyměňovat si navzájem pozitivní zkušenosti z praxe je přínosné a oblast živočišné výroby rozhodně není výjimkou.  Mléčná farma irských bratrů Costellových na pastvinách v Kloster Lehnin v německém Braniborsku je zajímavá hned z několika hledisek. Za prvé je zde zavedený speciální systém, díky kterému se krávy pasou venku po celý rok a vracejí se na dvůr pouze na dojení. A za druhé se na dané farmě používá zcela inovativní dojící systém od společnosti Waikato Milking Systems.

Na farmě je dohromady 840 dojnic a 300 telat. Smluvní farma poblíž Münchebergu  slouží k odchovu jalovic a je zde 200 telat  a 200 starších jalovic. Farma hospodaří na 1500 ha orné půdy a 500 ha pastvin. „V současnosti je produkované mléko prodáváno do mlékárny“, říká správce farmy Kevin Kearns.

Dominantou je kruhová dojírna

Hlavní část haly zaujímá otočná kruhová betonová platforma. Konstrukce platformy vytváří operátorům čisté prostředí, průchodnost dojnic na plošině i mimo ni je vynikající a dojicí zařízení je snadno přístupné. Platforma se svažuje směrem ven, což usnadňuje nastupování a vystupování z plošiny a také zajišťuje odtok odpadních vod na vnější stranu plošiny.

Platforma Orbit je uznávaným lídrem a postupem času se ukázala jako jasná volba pro velkou část Nového Zélandu a mnoho mezinárodních zákazníků.

„Otočná platforma Waikato je na naší farmě od února 2019. Zvolili jsme daný systém, protože jsme viděli jeho hojné použití na mnoha farmách v Irsku a Anglii, které měly  shodný systém i  počet dojnic jako my. Slyšeli jsme pozitivní zpětnou vazbu od farmářů. Nevypadalo, že by měli časté problémy s opravami celého systému. Většina věcí, které bylo potřeba opravit, zvládal farmář samostatně, aniž by musel zavolat servisní službu“, dodává Kearns.

Systémy Waikato jsou unikátní tím, že mají schopnost přizpůsobit dojicí systém pomocí kombinace produktů navržených tak, aby byly plně integrovány do jakéhokoli systému, který si vyberete.

„Systém byl velmi konkurenceschopný. Bylo to nejlepší možné řešení, co se týče ceny a instalace celé konstrukce do prostorů, které jsme měli. Přípravné betonářské a zemní práce pro instalaci rotačního zařízení trvaly o několik měsíců déle, ale samotná montáž dojírny byla velmi rychlá. Celý proces proběhl bez problémů. Technici z WAIKATO přijeli v lednu 2019 a po 6 týdnech jsme byli připraveni ke spuštění“, říká Kearns. 

Tichá a efektivní platforma pro dojení se snadno používá a její široká plocha umožňuje úplnou ochranu stroje. Unikátní porty platformy umožňují lepší zarovnání clusteru a jejich snadné použití clusteru.

„Kruhová dojírna funguje velmi dobře, nemůžu říct, že bychom s tím nějaké problémy. Případné vznikající drobné technické problémy se mi podařilo operativně vyřešit pomoci telefonátu s technikem, dodává závěrem Kevin Kearns.

KONTAKT:

web: www.farmsystem.cz

e-mail: OFFICE@FARMSYSTEM.CZ

telefon: +420 702 121 787