V období maximální užitkovosti musí být dojnice ve vyrovnané energetické a bílkovinné bilanci, protože kromě vysoké produkce mléka zahajuje další reprodukční cyklus. Dobře sestavená směsná krmná dávka (TMR) může zajistit optimální výživu během celé laktace. Pozornost je nutné věnovat především vhodné struktuře a velikosti částic, což může ovlivnit její celkové využití. Důležité je, aby v krmné dávce bylo dostatek funkční vlákniny, což jsou částice o velikosti 2,5-5cm. Ty slouží k dostatečné stimulaci přežvykování, podporují tvorbu slin a pufraci bachorového prostředí, zvyšují příjem sušiny a brání vzniku acidózy. Pokud je těchto částic nedostatek, motorická činnost předžaludků se sníží a tím i žravost dojnic. Nadměrné množství stébel delších než 10cm zase přispívá k separaci a dojnice je vůbec nepřijímají a část krmné dávky není využita vůbec. Objemná krmiva by měla být zastoupena dvěma až třemi druhy, nejlépe alespoň jedním bílkovinným nebo polobílkovinným a druhým glycidovým.

Tab. č. 1 Doporučené zastoupení velikosti částic ve směsné krmné dávce (rozdělení pomocí čtyř síťového separátoru)

tab

IMG_0481

V závislosti na vývoji laktační křivky se mění i živinové požadavky dojnic.  Během prvních 100 dnů laktace tvoří produkce mléka až 45% z celkové laktace, ovšem v této době ještě není dojnice schopna přijmout požadovaný objem potřebný pro danou užitkovost a vzniká tak deficit živin vyvolávající mobilizaci tělních rezerv, často vedoucí k negativní energetické bilanci (NEB) vyskytující se nejčastěji brzy po porodu. Kromě změny složení mléka má za následek i rozvoj metabolických poruch a významně ovlivňuje i následující plodnost dojnic sníženou koncentrací progesteronu v krvi a to až do 3. – 4. říjového cyklu. Rovněž je omezena i tvorba gonadotropních hormonů ovlivňujících ovulaci. Od 100-200 dní laktace vrcholí příjem objemných krmiv a užitkovost začíná pozvolna klesat. Dojnice už by neměla ztrácet na hmotnosti, ale naopak opět nabírat zpět tělesné rezervy.

IMG_0402

IMG_9737

Příjem sušiny z objemných krmiv je nyní min. 1,5% z živé hmotnosti, což je asi 55-60% z celkové přijaté sušiny krmné dávky.  Dávka jadrných krmiv se snižuje na 0,4kg\1kg mléka z původních 0,5kg krmených na začátku laktace. Od 200. dne laktace až do zaprahnutí je možné krýt potřebu živin pouze z kvalitních objemných krmiv. Laktace se ukončuje, pokud denní nádoj klesne pod 3kg. Týden před tím se tyto dojnice dojí už jen 1x denně.  Z krmné dávky je nutné vyřadit šťavnaté krmiva a zařadit vyšší podíl sena případně krmné slámy. To je v podmínkách velkochovu často obtížně realizovatelné, proto se přistupuje k nárazovému ukončení laktace s jednorázovým vysazením dojení a medikamentní ochranou jako prevenci zánětu.

Marcela Otrubová