Prostředníctvím Střední zemědělské školy a Střední odborné školy v Poděbradech Vám přinášíme seriál článků o výstavách, které sepsali samotní studenti střední školy. Závěřečný článek ze seriálu o vástavách si pro Vás připravil student Radek Cihlář.

Výstava SIA – mezinárodní soutěž mladých bonitérů v Paříži 2016

Sia Paříž je mezinárodní soutěž mladých bonitérů, která je určena pro studenty středních škol, aby poměřili své síly v hodnocení exteriéru skotu. Na tuto akci mě přihlásila moje třídní učitelka Ing. Michaela Znamínková, na výstavu dovezl a zázemí vytvářel pan učitel Ing. Pavel Znamínko, za což jsem jim velice vděčný. Zprvu se mi na tuto akci moc nechtělo, nevěděl jsem, co mě zde čeká. Ale můj spolužák, který se této soutěže zúčastnil minulý rok, mě přesvědčil, že je to neopakující se zážitek. A také že byl. Byla to neuvěřitelná zkušenost podívat se do západních států na jednu z nejlepších výstav v Evropě.

Foto č. 1 Matka s teletem

Pro soutěž mladých bonitérů jsem si vybral zástupkyně plemene holštýn a charolais. Plemeno holštýn pro mě byla už předem jasná volba. Již od dětství jsem vychováván na statku, kde se toto plemeno chová a jezdím na výstavy těchto zvířat. Proto si dovolím říci, že se v hodnocení tohoto plemene skotu zvládám orientovat docela dobře, ale bohužel jsem zjistil, že ve Francii dbají na jiné tělesné proporce než u nás. Z masného skotu jsem si vybral plemeno charolais, protože je mi ze všech nejbližší, i když si u něj tolik nevěřím.

Foto č. 2 Výstaviště

Soutěže se zúčastnilo 43 studentů z celé Evropy. Den před samotnou soutěží nám předvedli od každého plemene jeden kus a popsali nám, co se kde hodnotí a jak máme postupovat. Díky důslednému vysvětlení jsem lépe porozuměl pracovnímu listu. Soutěž probíhala následovně. Do předvadiště byly předvedeny dvě krávy plemene holštýn, poté po dvou kusech i od dalších plemen, charolais, limusin a aubrac. Všichni jsme se přesunuli do kruhu a začali jsme hodnotit námi zvolená plemena. Na posuzování jsme měli cca hodinu času. Po uplynulé hodině jsme odevzdali pracovní listy a měli jsme volné odpoledne. V podvečer jsme se všichni sešli u stánku Evropské komise a dozvěděli jsme se výsledky. Nejlépe dopadla dívka ze Švédska se 100 % bodů, já jsem skončil na úžasném 21. místě s celkovým počtem 66,16% bodů.

Výstavy v západní Evropě se nedají srovnávat s těmi u nás, jelikož zde většinu nákladu platí ministerstvo zemědělství a vláda, proto si v zahraničí mohou dovolit výstavy i několikanásobně větší.  Byly zde stovky kusů dobytka, ovcí, koz, prasat a dalších hospodářských zvířat.

Foto č. 3 Hodnocení skotu – předvadiště

Ve volném čase jsme měli možnost navázat kontakty s ostatními soutěžícími. Nejlépe jsem si rozuměl se studentkou ze slovenské školy, protože jsme spolu mohli neomezeně komunikovat a pomáhat si i v komunikaci se studenty, kteří mluvili výhradně anglicky. Mimo jiné jsem se ještě velice spřátelil se studenty z Chorvatska, Slovinska, Ruska či z Anglie. Také jsme společně navštívili i samotnou Paříž a jeho známé krásné památky, jako je Eiffelova věž, Louvre, Vítězný oblouk a další.

Celou výstavu jsem si velice užil a každému doporučuji se alespoň jednou v životě se na ní podívat. Poznal jsem spoustu nových a krásných věcí, trochu jsem se zdokonalil v komunikaci v anglickém jazyce či v hodnocení krav. I když jsem s výsledným umístěním na 21. místě nadmíru spokojen, také jsem byl trochu zklamaný, že jsme zde nemohli pobýt delší čas, abychom si pečlivěji prohlédli celou výstavu a abychom utužili vztahy s nově získanými přáteli z ostatních evropských zemí.

Foto č. 4 Samotné hodnocení

Svému možnému následníkovi bych rad vzkázal, že se není čeho bát. Bude to pro něj stejně jedinečná zkušenost, která se už nemusí opakovat. Přiučí se zde mnoha novým zkušenostem a najde si zde spoustu nových přátel. Jde o to se jenom dobře připravit a poté si užívat celou výstavu a její atmosféru.

Na závěr musím poděkovat všem zemědělcům, kteří podpořili náš výjezd příspěvkem do společného rautu. Naše prezentace regionálních výrobků byla ve velkém obležení. Výborné výrobky k degustaci poskytly firmy: Polabské mlékárny, a.s., Dvůr Seletice, Pivovar Kounice, Berry servis s.r.o., Sady Tuchoraz a rodinná farma Cihlářovi. Poděkování patří také vedení školy za umožnění tak velké životní zkušenosti.

Radek Cihlář 3. A, Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady

Fotografie: Ing. Pavel Znamínko

Logo_s_textem4