Prostřednictvím Střední zemědělské školy a Střední odborné školy v Poděbradech Vám přinášíme seriál článků o výstavách, které sepsali samotní studenti střední školy.


Výstavnictví v oblasti dojného a kombinovaného skotu

Od začátku léta do konce podzimu se každý rok v České republice pořádají výstavy dojných a kombinovaných plemen. Nejpočetnější zastoupení na těchto výstavách má holštýnský a český strakatý skot, kde mezi sebou s přátelskou rivalitou soupeří místní chovatelé se svými nejlepšími kusy dobytka.

Foto č. 1 Výstava dojného skotu v Brně

IMG_9840

Foto č. 2 Výstava dojného skotu v Brně

IMG_9782

Podívaná je to vskutku ohromující, když se před námi procházejí krávy hodné a majestátní. Avšak za tímto výkonem stojí spousta úsilí a času. Celá akce začíná tím, že v celém našem stádě musíme zhodnotit každý kus z pohledu exteriérových vlastností. Když máme vytypované jedince, je nutné začít s přípravou i několik měsíců dopředu. Prvním krokem je prosté a ne však jednoduché nasazením ohlávky, kdy po chodbě mezi lóžemi, nejlépe ve dvou, děláme první kroky. Reakce jsou dané temperamentem každé krávy, s kterým musíme počítat a být opatrní. Když tuto etapu absolvujeme několikrát bez potíží, přesuneme se mimo kravín, kde se snažíme krávu naučit pravidelnou chůzi spojenou s čistěním a mytím.

Foto č. 3 Výstava dojného skotu v USA

IMG_9076

Foto č. 4 Výstava dojného skotu v USA

IMG_9438

Po výběru nejlepších krav podáme jejich přihlášky pořadateli výstavy. Po převezení našeho dobytka na místo je zapotřebí krávu pečlivě umýt a předat fiterovi, který nám rysy krávy zvýrazní stříháním, lakováním, česáním a tupírováním dle zásad daného plemene.

Při vstupování do vodičského kruhu dodržujeme určité zásady, jako je správné oblečení, pomalá chůze, rovný postoj s hlavou nahoře. Po celou akci je nutné kontrolovat naši krávu, která musí plnit spoustu podmínek a zároveň i sledovat bonitéra, který nám dává pokyny k hladkému průběhu a postavení krav do řady dle umístění. Tato kola jsou rozdělena podle reprodukčního období, kde soupeří jednotlivé krávy mezi sebou, a na konci jsou vítězky z jednotlivých kategorií postaveny do finálního kola, kde je vyhlášena šampionka výstavy. Ta dostane nejvyšší ocenění, která lze na této výstavě získat.

Foto č. 5 Výstava dojného skotu v USA

IMG_0742

Foto č. 6 Výstava dojného skotu v USA

IMG_1854

I když je příprava relativně náročná na čas, vystavovat svoje nejlepší kusy a zažít atmosféru jak velkých, tak malých výstav je pocit nepopsatelný a nezaměnitelný.

Zde odkaz na: Systém a vývoj hodnocení exteriéru v ČR


Stanislav Chudoba – Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady
Zdroj fotek: Vojtěch Zink

 

Logo_s_textem4