V neděli 6. 12. 2015 bylo do středočeských Milovic nedaleko Nymburka přivezeno sedm samic zubrů, býk dorazil o několik dní později. Nejstarší samici je sedm let a nejmladší dva roky. Zubři byli do Milovic převezeni z polských rezervací Pszczyna, Niepołomice a Kiermusy. Na konci roku 2016 by se měla začít rodit první mláďata. Ve výběhu by měli zubři pobývat společně s „divokými koňmi“ – exmoorskými pony.
Příjezd a vypuštění zubrů provázely komplikace především na posledním kilometru cesty. Prvotně musela být rozšířena lesní cesta, do které zasahovaly větve stromů. Kamion musel být kvůli špatnému terénu táhnut za pomocí bagru. Během cesty byli řidiči společně s asistenty přepravy nuceni porazit i několik stromů, aby kamion projel. Kamion se zubry s malým zpožděním dorazil na určené místo v Milovicích. Dalším zdržením byl převoz přepravních boxů se zubry do aklimatizační ohrady. Jednotlivé boxy převážel bagr až na místo vypuštění. První zubři byli vypuštěni po 16 hodině.

IMG_0035

Foto č. 1 Přeprava

IMG_0114

Foto č. 2 Boxy se zubry

Zubři budou spásat bývalý vojenský prostor o rozloze okolo 150 hektarů. Do ohrady se zubry by mělo být také dovezeno stádo divokých koní z Anglie. Zubři a koně jsou zaměřeni na odlišné typy travin, a tak budou společně pomáhat vytvářet původní faunu a floru a umožní růst rostlinám, které jsou na našem území již vzácné.

Zubři jsou u nás původním druhem, byli vyhubeni okolo 14. století. Zubři byli původně ve volné přírodě vyhubeni, zůstalo jen několik zvířat v zajetí, především v chovech v Anglii, Německu, Polsku a Švédsku. V roce 1923 byla v Berlíně založena Mezinárodní společnost pro záchranu zubra. Zbývalo posledních 54 jedinců, ze kterých některé kusy nebylo možné zařadit do chovu. Základem nížinné linie bylo sedm zvířat, základem nížinně-kavkazské linie jen dvanáct zvířat. Roku 1932 byl vydán první registr chovných zvířat, který se později změnil v plemennou knihu. V roce 2010 bylo na celém světě evidováno 4431 zubrů.

IMG_0165

Foto č. 3 Zubr

IMG_9950

Foto č. 4 Pratur

Od ledna 2015 se v nedaleké ohradě o rozloze 40 hektarů již pase čtrnáctihlavé stádo divokých koní, ke kterým se po několika měsících připojilo také šestičlenné stádo praturů. Stádo praturů pochází z Holandska. Bylo vyšlechtěno na základě španělských plemen Pajuna, Sayaguesa a Limia. V ohradě byly pozorovány vzácné druhy rostlin a živočichů. Koně pochází z Anglického Exmooru. Výzkumy prokázaly, že exmoorští pony nejlépe odpovídají svým vzhledem, velikostí a zbarvením původním divokým koním žijícím v Evropě. Je to jediné plemeno, které žije posledních tisíc let ve volné přírodě bez vlivu člověk a bez křížení s jinými plemeny. Toto plemeno je využíváno pouze ke spásání travin.

Jsme rádi, že jsme mohli asistovat při samotném vypouštění zubrů. Byla to pro nás velká zkušenost.

Milan Mikšovský, 2. D, SZeŠ a SOŠ Poděbrady