Touto otázkou se zabývali pedagogové Coleen Jones a Jud Heinrichs z Pensylvánské univerzity, kteří svým výzkumem vyvrátili domněnku, že telata před odstavením potřebují seno ke správnému vývoji bachoru. I přesto ale existují důvody, kdy má seno v krmné dávce svůj význam.

Výhody

  • Telata krmená startérem mohou těžit z pufrovacího efektu píce. Některé granulované startéry mají vysokou hladinu snadno fermentovatelného škrobu, což může způsobit bachorovou acidózu, zvláště když telata konzumují 2 a více kilogramů startéru denně.
  • Krmení píce může poskytnout fyzickou abrazivitu, která zabrání hromadění keratinu na bachorových papilách. Díky tomu je bachor funkčnější a schopný lepší absorpce živin. Stejného efektu však lze dosáhnout krmením startéru s hrubší strukturou a větší koncentrací živin.

Nevýhody

  • Krmení dalších krmiv není u telat krmených startérem nutné. Startér snižuje u telat riziko acidózy, protože škrob v celých nebo částečně zpracovaných zrnech není tak snadno dostupný, a proto nebude v bachoru tak rychle kvasit.
  • Včasné krmení sena (u telat již od 1. dne života) může odradit telata od konzumace startéru a snížit tak jejich energetický příjem.
  • Telata mají ve svém zažívacím traktu omezený prostor. Objemná krmiva tuto kapacitu rychle zaplní, potlačují chuť k jídlu a opět omezují příjem energie.
  • Trávení sena produkuje převážně kyselinu octovou, kterou bachorová stěna nepoužívá pro růst a vývoj papil. Naproti tomu fermentace obilovin produkuje kyselinu máselnou a propionovou, která napomáhá růstu papil.
  • Variabilita ve spotřebě krmiva může vést k nerovnoměrným hmotnostem ve skupinách po dostavu. Některá telata upřednostňují seno před startérem a naopak, což vede k nekonzistentnímu růstu u podobně starých zvířat.

Závěrem Heinrichs a Jones navrhují zařazení sena do krmné dávky až pokud telata konzumují denně alespoň 2,3-2,8 kg startéru, ve věku kolem 7-8 týdnů. Pokud je startér v peletované formě s vysokým podílem dobře stravitelné píce, může se seno zařadit o něco dříve, ve věku 5-6 týdnů.

volně přeloženo z: https://www.dairyherd.com/news/dairy-production/pros-and-cons-feeding-hay-early

foto: pixabay.com