Rustikální plemeno z alsaského pohoří Vosges na severovýchodě Francie. Ve Francii je chováno jako kombinované. Ceněné je mléko vhodné k výrobě proslavených sýrů. Přesto při šlechtění není opomíjena masná užitkovost pro vysokou kvalitu masa. U nás je plemeno chováno jako masné. Pro výraznou mléčnost matek je u telat dosahováno vysokých přírůstků do odstavu. Zvířata jsou středního tělesného rámce, dlouhověká, s dobrou plodností a bezproblémovými porody. Dobře se přizpůsobí i horským podmínkám. Jsou vhodná do marginálních oblastí, protože i tam dosahují dobré užitkovosti. Zbarvení zvířat je nezaměnitelné, jsou na bocích hnědá až černá, bíle orámováná. Někteří jedinci jsou bílí s menšími hnědými až černými skvrnami – jako psi dalmatinci.

Text: Ing. Hubert Herrmann, CSc.

Foto: ČSCHMS