Voda je nezbytnou živinou pro hospodářská zvířata všech kategorií, ale často opomíjenou kategorií jsou právě novorozená telata. Ačkoliv se může zdát, že přijímají dostatek tekutin z mléka nebo mléčného nápoje, její dostatečný přísun už od narození má pozitivní vliv na další vývoj. Voda tvoří zhruba 80% tělesné hmotnosti telat a její obsah dramaticky klesá ukládáním tukových rezerv. Novorozená telata dále mohou ztrácet významné množství vody v průběhu průjmových onemocnění a rovněž při velmi teplých dnech.

Kdy poprvé telatům nabídnout vodu?

Telata uspokojují požadavky na potřebu vody z vlhkosti krmiva a metabolické vody. Dospělý skot přijímá pitnou vodu, telata většinou doplňují potřebu vody pomocí mléka nebo mléčné náhražky.  Studie provedená v USA poukazuje na to, že chovatelé zpravidla čekají v průměru 17 dní, než telatům poprvé nabídnou vodu. Mylnou domněnkou je, že u novorozených telat by napájení vodou mělo za následek průjem a většina chovatelů se domnívá, že telata dostávají dostatečné množství tekutin z mléka nebo mléčných náhražek.

Ve výše zmíněné studii se sledoval vliv podání vody od narození a od 17 dní věku. Sledovanými prvky byly příjem mléka a starteru, rychlost růstu, zdravotní stav a stravitelnost živin. Studie byla provedena na 30-ti telatech holštýnského plemene, která byla rozdělena do dvou skupin: skupina W0 měla vodu k dispozici ihned od narození a skupina W17 až od 17. dne věku. Telata byla krmena lahví pasterovaným plnotučným mlékem 3x denně.

Tab. č.1: Výsledky studie jednotlivých skupin

W0 W17
tělesná hmotnost při narození 37,5 37,9
přírůstek 0-42 dní (kg/den) 0,66 0,61
přírůstek 43 -49 dní (kg/den) 0,27 0,37
hmotnost 50-70 dní (kg) 81,9 80,8
přírůstek 50-70 dní (kg/den) 1,09 1,03
hmotnost v 5.měsících 199,9 186,9

 

Vliv na tělesnou hmotnost

Ukázalo se, že první skupina telat spotřebovala 0,75 ± 0,05 kg / den vody, která byla nabízena po napojení mlékem. Počáteční příjem vody obou skupin byl podobný, ale telata ze skupiny W0 spotřebovala na den o 0,285 kg/den více mléka a měla tendenci dosahovat vyšší tělesné hmotnosti. Nabízení vody ani u jedné skupiny neovlivnilo počet dní s průjmem, jeho intenzitu nebo koncentraci hematokritu v krvi. I přesto, že krmné dávky pro obě skupiny telat byly totožné, první skupina W0 dosáhla větší velikosti těla a lepší stravitelnosti živin.

Voda ovlivňuje vývoj bachoru

Zásobování pitnou vodou bezprostředně po narození by mohlo zlepšit růst a vývoj telat před a po odstavení stimulací vývoje bachoru, čímž se zvyšuje dostupnost živin. Mléko se pomocí jícnové rýhy a čepcobachorového splavu dostává přímo do slezu na rozdíl od vody, která je schopna proniknout do bachoru a podpořit tak jeho vývoj. Čistá voda i suchá krmiva jdou přímo do bachoru, kde se díky fermentaci vytváří papily na jeho stěně. Proto telata mohou vstřebávat živiny pouze v  poměru k povrchové výstelce bachoru, která závisí na růstu a délce papil.

Podávání vody telatům má několik pravidel:

  • Aby se voda dostala do bachoru, a ne do slezu, je třeba ji podávat 15-20 minut po napojení mlékem
  • Voda musí být čistá. Pokud by obsahovala zbytky mléka, nedostane se do bachoru, ale opět do slezu
  • Optimální teplota napájecí vody je kolem 20°C a zpravidla platí, že čím je tele mladší, tím může být voda teplejší.
  • Nádoby s vodou by měly být umístěny v dostatečné vzdálenosti od starteru, aby nedocházelo k jeho znehodnocení a tím pak k následnému sníženému přijmu teletem.

 

Ing. Marcela Otrubová

zdroj: Dr. Ranga Appuhamy Jayasooriya, Give newborn calves enought extra water, 9.4.2019, <https://www.dairyglobal.net/Calves/Articles/2019/4/Give-newborn-calves-enough-extra-water-413668E/>

Foto: pxhere.com