Voda je základní živinou. Je nezbytná pro udržení osmotického tlaku, slouží jako rozpouštědlo živin, reguluje tělesnou teplotu, má vliv na stavbu buněk. Voda je prostředím pro složité biologické děje a umožňuje látkové a energetické procesy.

Značný vliv na metabolismus vody mají minerální látky, především sodík, draslík a chlór. Tyto prvky se podílí na udržení acidobazické rovnováhy a řídí vnikání vody do buňky.

Nedostatek vody v organismu způsobuje poruchy v látkové výměně. Pokud trvá nedostatek vody déle, zahušťuje se krev, zpomaluje se trávení, zadržují se zplodiny metabolismu v těle. Kůň má horečku, odmítá suchá krmiva. Úhyn nastává po 17-18 dnech.

Centrum pro řízení příjmu vody se nachází v hypotalamu, kde se nacházejí osmoreceptory. Pokud se změní osmolarita a objem plazmy, vzniká pocit žízně. Protože během krmení dochází k stékání tekutin do trávící soustavy (trávící šťávy), zvyšuje se osmolarita a kůň má potřebu se napít.

Kvalita vody

Voda musí být čistá, bezbarvá, bez vůně a příchuti, nejlépe „odražená“. Musí být zdravotně nezávadná, čerstvá a chutná. Hodnoty na optimální teplotu se značně liší, ale podle ČSN 467054 má být v rozmezí 8-15°C. Teplota vody pod 10°C může vyvolat trávící poruchy a teplejší voda (nad 15°C) neuhasí žízeň. Koně nejvíce preferují pití z přirozených zdrojů. Upřednostňují pramenitou vodu před studniční. Poté následuje voda ze stojatých ploch (jezera, tůně). Nevhodná je voda, která protéká okolo hnojišť, skládek, průmyslově zatíženého prostředí. Vhodná hodnota pH je 6 – 7,5, obsah NaCl pod 2 g a obsah Fe pod 0,2 mg.

Napájení

Jedná se o orální příjem tekutin. Při příjmu tekutiny kůň ponoří spodní pysk a část horního do vody, štěrbinou mezi pysky nasaje vodu, kterou poté polkne. Krk je natažený a hlava je vychýlená téměř do horizontální roviny.

Průměrná denní spotřeba vody se pohybuje okolo 20 litrů. Potřeba vody závisí na jedinci, způsobu krmení a složení krmné dávky (vysoký obsah NaCl, zvyšuje příjem vody, příjem šťavnatého krmiva snižuje potřebu vody), okolní teplotě, věku, zdravotnímu stavu, kondici, pracovnímu zatížení, atd. Všeobecně platí, že na kilogram přijaté sušiny, by měl kůň přijmout 3 litry vody. Koně chladnokrevní vypijí o 10-20 litrů na den více než koně teplokrevní nebo koně malého vzrůstu. Nejvíce vody koně přijímají ráno a večer. Někteří koně jsou citlivý na střídání zdrojů pitné vody. Odpor k příjmu vody (adipsie) má různé příčiny např. kontaminace vody, v napáječce může probíjet statická elektřina nebo strach z napáječky.

Foto č.1 Misková napáječka

P1000492

Foto č. 2 Napájení na pastvině – míčová napaječka

P1000546

Výdej vody

Nejvíce vody odchází z těla v podobě moči, (asi 60%). Denní produkce moči při běžném krmení se pohybuje od 1 – 3l/100kg živé hmotnosti. K dalším ztrátám vody dochází vydechováním (30%), pocením (10%) a vylučováním výkaly (5%). Při vysoké teplotě okolí nebo při velké fyzické zátěži se ztráty pocením významně zvyšují. Při teplotách kolem nuly pijí koně zhruba třikrát za den. Při teplotách kolem 30°C pijí 1 – 2 za hodinu. Při pocení z těla odchází i velké množství minerálních látek,které je potřeba doplňovat. Větší ztráty vody jsou u kojících klisen, které vydávají denně 2 – 3l vody/100kg živé hmotnosti v mléce.

Ing. Jitka Šimonová