Digitální dermatitida je rozšířené infekční onemocnění způsobující bolestivé kožní léze na nohou. To vede ke kulhání, které ohrožuje dobré životní podmínky zvířat a způsobuje značné ekonomické ztráty. Mnoho patogenů spojených s digitální dermatitidou je považováno za komenzály kůže nohou, gastrointestinálního traktu nebo jsou všudypřítomní v prostředí farmy.

Polymikrobiální povaha tohoto onemocnění vedla k hypotéze, že mikrobiota kůže nohou a vztahy mezi jejími členy mohou ovlivnit výskyt a progresi lézí.

Druhy treponema , které jsou nejčastějšími patogeny spojenými s DD, se u počátečních stádií onemocnění nacházely v nízkém počtu a dominantní byly až v pozdějších stádiích onemocnění. Mezi onemocnění kůže zdravých a nemocných nohou byly prokázány funkční rozdíly v motilitě/chemotaxi, dýchání, získávání železa, metabolismu fosforu, buněčném dělení a buněčném cyklu jednotlivých bakterií. Není však známo, zda jsou tyto rozdíly detekovatelné před objevením viditelných lézí DD.

Pokusné stádo

Prvotelky a krávy na další laktaci ze tří farem byly zařazeny do studie mezi říjnem 2016 a červnem 2017 a přibližně 3-4 týdny před otelením. Studie využívala stěr z kůže na rozdíl od biopsie, která by uměle zvýšila riziko infekce. Vzorky byly odebírány z levé zadní nohy v oblasti chodidla, která je nejvíce náchylná k onemocnění DD. Kontrolovány však byly všechny čtyři končetiny a léze byly zaznamenávány v pěti klinických stádiích podle systému M-scoring. Nohy se kontrolovaly jeden týden, čtyři týdny a 8-10 týdnů po otelení. Podle výsledků se populace rozdělila do čtyř skupin zdraví nohou na základě údajů o lézích na nohou pro všechny čtyři nohy.

HtHt – zdravé/zdravé n=112 – krávy, které nikdy neměli DD na žádné noze

HtIn – zdravé/infikované n=48 – byli zdravé před otelením a následně se u nich vyvinulo DD

InIn – inifikované/infikované n=59 – měli DD před otelením a měli infekci po celou dobu studie

InHt – infikované/zdravé n= 16 – měli DD před otelením, ale uzdravili se

Přestože vzorky HtHt měly větší druhovou bohatost a vyrovnanost, statisticky významné rozdíly v diverzitě alfa byly pozorovány pouze při srovnání vzorků z nohou, které byly zdravé a těch, které byly v době odběru infikované. Snížená alfa diverzita může být důsledkem ztráty užitečných mikrobů, přemnožení škodlivých mikrobů nebo obecné ztráty mikrobiální rozmanitosti. Bylo navrženo, že k podpoře onemocnění může být zapotřebí kombinace všech tří těchto změn.

Tento jev byl pozorován u jiných polybakteriálních onemocnění, například nízká bakteriální diverzita byla spojena se zánětem kůže u nohou ovcí a byl také pozorován u případů mastitidy skotu.

Použití probiotik k úpravě střevní mikroflóry se stalo uznávaným konceptem pro zlepšení zdraví střev u lidí. Ačkoli podobný výzkum týkající se kožního mikrobiomu je v raných stádiích, existují důkazy, že lokální aplikace bakterií Lactobacillus a bakterií oxidujících a nitrifikující amoniak může pomoci udržet zdravý mikrobiom kůže. Existují také určité náznaky, že probiotika mohou být užitečná při léčbě atopické dermatitidy u dětí, a mohou existovat mechanismy, jimiž použití probiotik k ovlivnění střevního mikrobiomu může mít příznivé účinky na kůži. Je možné, že podobný koncept preventivní léčby zaměřený na udržení mikrobiální diverzity  kůže nohou skotu může být úspěšný při zastavení rozvoje lézí DD a je slibnou oblastí pro budoucí výzkum. Toho by mohlo být potenciálně dosaženo použitím probiotických nebo prebiotických koupelí nohou.

Porovnání složení mikrobiomu kůže na nohou  jednotlivých skupin

Screening odezvy ukázal u krav, které byly na počátku zdravé a DD se vyvinulo až v závěrečné fázi (HtIn) vyšší prevalenci následujících rodů v porovnání se zdravými kravami po celou dobu studie:

 • Succiniclasticum spp.,
 • Porphyromonas spp.,
 • Acholeplasma spp.,
 • Anaerococcus spp.,
 • Fastidiosipila spp.,
 • Peptoclostridium spp.
 • Prevotella spp.

Vzorky krav, které byli zdravé před otelením a následně se u nich vyvinulo DD vykazovaly nižší prevalenci rodů:

 • Macrococcus spp.
 •  Brachybacterium spp.

Vzorky krav, které měly DD po celou dobu studie vykazovaly vyšší prevalenci těchto rodů ve srovnání se vzorky zdravých krav:

 • Succiniclasticum spp.,
 • Porphyromonas spp.,
 • Treponema spp.,
 • Acholeplasma spp.,
 • Anaerococcus spp.,
 •  Fastidiosipila spp.,
 • Peptoclostridium spp.,
 • Murdochiella spp.,
 • Ezakiella spp. a
 • Peptoniphilus spp.

a nižší prevalenci těchto rodů:

 • Macrococcus spp.,
 • Moraxella spp.,
 • Kocuria spp.,
 • Jeotgalicoccus spp.,
 • Acinetobacter spp.
 • skupiny Ruminococcaceae.

Nolifeet

Nolifeet je inovativní probiotický preparát, který pomáhá předcházet kulhání u skotu a zlepšuje celkové zdraví a pohodu zvířat. Kmeny bakterií v tomto preparátu napomáhají inhibovat infekční patogeny a stabilizovat příznivé mikrobiální společenství končetin.

Proč si vybrat Nolifeet?

 1. Výrazně snižuje výskyt kulhání až o 50 % při pravidelném používání po dobu 6 měsíců.
 2. Zlepšuje životní podmínky zvířat a snižuje jejich bolest a stres způsobený kulháním.
 3. Usnadňuje řízení stáda a práci zemědělců díky jednoduché aplikaci postřikem jednou týdně.
 4. Zvyšuje ziskovost chovu snížením ekonomických ztrát způsobených kulháním, které v Evropě dosahují až 250 EUR na krávu ročně.

 

Nolifeet vyroben z pečlivě vybraných kmenů bakterií Bacillus subtilis a Lactococcus lactis, které jsou známé svými probiotickými vlastnostmi. Tyto bakterie jsou zcela bezpečné a nepatogenní, takže se nemusíte obávat žádných vedlejších účinků.

APLIKACE: jednou týdně postřikem na nohy krav.

zdroj: Bay V, Gillespie A, Ganda E, Evans NJ, Carter SD, Lenzi L, Lucaci A, Haldenby S, Barden M, Griffiths BE, Sánchez-Molano E, Bicalho R, Banos G, Darby A, Oikonomou G. The bovine foot skin microbiota is associated with host genotype and the development of infectious digital dermatitis lesions. Microbiome. 2023 Jan 10;11(1):4. doi: 10.1186/s40168-022-01440-7. PMID: 36624507; PMCID: PMC9830885.

foto: https://www.reussir.fr/lait/nolivade-les-boiteries-sous-biocontrole-avec-nolifeet