Jarní mrazíky představují významné riziko pro pěstování obilovin a řepky, které jsou citlivé na nízké teploty, zejména během raných fází svého vývoje. Vliv jarních mrazů na růst těchto plodin je komplexní a závisí na mnoha faktorech, včetně stádia růstu rostlin, rychlosti poklesu teploty, délky trvání mrazových teplot a dalších environmentálních podmínek. V letošním roce po velmi teplém březnu, který o měsíc urychlil vegetaci následovaly několikadenní mrazíky, které měly fatální vliv na ovocné stromy a drobné ovoce a mrazové poškození se nevyhnulo ani zemědělským plodinám.

Obiloviny

Obiloviny, jako jsou pšenice a ječmen, vykazují rozdílnou úroveň odolnosti proti nízkým teplotám, což je klíčové pro jejich pěstování v oblastech, kde hrozí jarní mrazy. Pšenice je známá svou větší odolností vůči mrazu, což je způsobeno její schopností udržet životaschopnost listů i při teplotách klesajících na -8°C až -10°C. Tato obilovina je tedy schopna přežít poměrně nízké teploty, aniž by došlo k významnějšímu poškození rostlin. Na druhé straně, ječmen je na mrazy citlivější a již při teplotách okolo -4°C až -6°C začíná vykazovat známky poškození mrazem. I když je pravděpodobnost úhynu rostlin při těchto teplotách relativně nízká, zejména pokud jsou půdní teploty vyšší, které mohou poskytnout dodatečnou ochranu rostoucímu bodu rostliny umístěnému pod povrchem země, je důležité tyto teplotní rozdíly brát v úvahu při plánování setí a výběru odrůd vhodných pro konkrétní klimatické podmínky.

Jarní mrazy mohou mít významný vliv na ozimé obiloviny, které jsou vysévány na podzim.  Tyto plodiny jsou sice určitou měrou přizpůsobeny chladnějším podmínkám, ale náhlé jarní mrazy po oteplení. které nastalo v letošním roce mohou způsobit vážné škody.

  1. Poškození vegetativních částí: Při náhlém poklesu teploty mohou být poškozeny zejména listy a mladé výhonky obilovin, což může vést k oslabení rostlin a snížení jejich vitality.

 

  1. Zhoršení kvality a snížení výnosů: Poškození rostlin v důsledku mrazů může vést nejen k fyzickému oslabení rostlin, ale také k negativnímu vlivu na tvorbu zrn, což může mít za následek snížené výnosy a horší kvalitu obilí.

 

  1. Narušení reprodukční fáze: Mrazy mohou ovlivnit také období kvetení ozimých obilovin. Poškození květů nebo nedostatečná opylení kvůli narušení funkce reproduktivních orgánů mohou vést k významnému poklesu produkce zrn.

 

  1. Zvýšení nákladů na ochranu a ošetření: Pro minimalizaci škod způsobených mrazem mohou být zapotřebí dodatečné náklady na ochranu obilovin, jako jsou aplikace růstových regulátorů, fungicidů a dalších ochranných látek, které zvyšují celkové náklady na pěstování.

 

Strategie pro minimalizaci dopadů jarních mrazů na ozimé obiloviny zahrnují především výběr vhodných odrůd s vyšší mrazuvzdorností a dobrou přizpůsobivostí k lokálním podmínkám. Dále je důležité monitorování počasí a včasné aplikace ochranných opatření, aby bylo možné předcházet nebo alespoň zmírnit možné škody. Přizpůsobení agrotechnických prací, jako je hnojení a regulace růstu, může také pomoci rostlinám lépe odolávat nízkým teplotám.

Řepka

Řepka je na jarní mrazy citlivější než většina obilovin, zejména v situaci, kdy jsou rostliny v raných fázích svého vývoje. Tyto rané fáze jsou pro řepku zvláště kritické, protože rostliny ještě nejsou dostatečně zesílené a mohou být snadno poškozené nízkými teplotami. Mrazy mohou způsobit poškození jak listů, tak květů řepky, což může mít za následek významné snížení celkového výnosu a kvality úrody. Nicméně, rostliny řepky mají určitou schopnost regenerace po poškození způsobeném mrazem, avšak toto je možné pouze v případě, že nedošlo ke kritickému poškození meristematických tkání. Meristematické tkáně jsou zásadní pro růst nových listů a květů a jejich poškození může znamenat trvalé následky pro další vývoj rostliny.

Mrazy v době kvetení mohou způsobit zakrnělost květů, ale jen nepatrné oddálení zralosti a pouze menší snížení výnosu. Nejvíce bývají poškozeny květy, které jsou otevřeny, takže mohou zmrznout blizny. Otužilé rostliny řepky mohou přežít krátké periody vystavení vlivu nízkých zimních teplot mezi -15 až -20 °C.

Rostliny řepky jsou tedy velmi zranitelné v obdobích, kdy mohou nastat jarní mrazy, zvláště jestliže se nacházejí v počátečních etapách růstu. Je důležité si uvědomit, že i přes určitou schopnost regenerace je lepší předcházet poškození rostlin strategickým plánováním setí a výběrem odrůd, které jsou odolnější vůči nízkým teplotám. Při správném managementu a dodržení doporučených agronomických praktik je možné minimalizovat riziko poškození mrazem a zabezpečit tak lepší výnosy a kvalitu řepkové úrody.

text: redakce

foto: pixabay.com