Vázat či nevázat – často řešené dilema v paznehtářské praxi. Obvaz  má své místo v každém odůvodněném případě.  Každý chovatel skotu se již jistě ve svém chovu setkal s digitální dermatitidou nebo vředem, jehož ošetření  provází obvaz. Správně provedený obvaz může léčbu těchto onemocnění značně urychlit a zajistit její úspěšnost.

Čistota a sucho jako základ úspěšné terapie

Jakoukoliv otevřenou ránu a zejména na paznehtu je potřeba držet v čistotě. V prostředí, ve které se dojnice pohybují, má správně provedený obvaz svoji nezastupitelnou roli. Dalším klíčem k úspěchu je, aby se k ráně nedostala žádná další vlhkost z prostředí.  Krycí vrstva obvazu přiléhající bezprostředně na obvazovanou tkáň musí absorbovat případnou vlhkost z procesu hojení a přitom zamezit sekundárnímu znečistění.

Obvaz musí pro svou správnou splňovat 3 funkce:

  1. Ochranná
  2. Absorpční
  3. Kompresní a stabilizační

Na obvazovém materiálu záleží

Aby obvaz splňoval výše zmíněné tři body, musí se skládat ze tří vrstev:

  1. Kontaktní – krycí

Kontaktní vrstva je nejdůležitější, protože je v bezprostředním kontaktu s ránou. Použitý materiál musí být maximálně šetrný, aby nedráždil tkáň a vytvořil vhodné prostředí pro hojení.

  1. Střední – tlaková

Střední tlaková vrstva musí být savá a zároveň brání přílišnému stažení tkáně, které brání úspěšnému hojení.

Vložky FaSy Pads – v provedení Pads, MiniPads a Dry Pads, splňují oba tyto požadavky. Vrstva přiléhající na ránu je tvořena savým a zároveň velmi soudržným materiálem, který se nelepí na tkáň. Umožňuje aplikaci podpůrných léčiv (například FaSy DDstop Gelu, FaSy Ulcer Gelu apod.)

  1. Vnější – upevňovací

Poslední, vnější vrstva drží předchozí dvě vrstvy na správném místě. Použitý materiál musí na ráně vydržet dostatečně dlouho bez toto, aby se prodřel a musí zabránit kontaminaci rány z prostředí.

Kompresní obinadla FaSy Bandage se v praxi osvědčili nejlépe. Spolehlivě drží, snadno se snímají i po delší době a upevňují krycí a tlakovou vrstvu obvazu.

Obvazování s FaSy Pads

FaSy Pads jsou speciální vložky, které lze využít k léčbě digitální dermatitidy nebo léčbě vředů. Savá vrstva udržuje ránu v suchu a vnější nepropustná vrstva brání, aby se vlhkost z prostředí dostala k ráně. FaSy Pads zastupuje kontaktní i tlakovou vrstvu obvazu. Vložku stačí překrýt např. FaSy Hoofbandage a funkční obvaz je vytvořený. Správně provedený obvaz vydrží až 14 dní, podle potřeby převazu. To je důležité především z důvodu managementu převazování.

Pro snažší manipulaci a krytí dle potřeby a rozsahu jsou vložky vyráběny ve třech tvarech.

MiniPads – jsou obdélníky velikosti cca 7×4 cm, používají se především na doplňkové krytí malých lézí, jako tamponáda pro stavění krvácení apod.

FaSy Pads se svým typickým vykrojením jsou určeny ke krytí meziprstí a oblasti korunky paznehtu.

FaSy Dry Pads jsou tvarovány výkrojem a elkově tvoří písmeno T. Umožnují velmi efektivní obvaz kolem celé oblasti meziprstí, korunky paznehtu. Jsou velmi vhodné pro dlouhodobý obvaz, protože umožnují vnější obvaz ve vyšší vrstvě bez nežádoucího stlačení tkáně.

Strategie obvazování

Ovázané končetiny představují vždy organizační problémy. Proto jsme vyvinuli obvazovou strategii, kdy na základě přesně daných postupů aplikujeme obvazy podle druhu diagnózy. Cílem je minimalizovat potřebu převazů na minimum. Přináší to pak jak organizační výhodu, tak nesporně i ekonomický přínos. Pokud nemusím zvíře znovu fixovat v kleci kvůli převazu, šetřím čas i peníze. Připravili jsme pro vás dvě strategie pro nejčastější diagnózy – digitální dermatitidy a vředy. V následujících schématech je vyznačen postup.

Sundání obvazu rychle a bezpečně

V rámci ošetřování jsme schopni chovateli připravit seznam zvířat tzv. na sundání – případ, kdy lze předpokládat pouze sejmutí obvazu bez dalšího převazu. To lze s úspěchem provést na dojírně, u mladého skotu a suchostojných zvířat například u žlabu  – ideálně při fixaci v headlocku. Chovatelé s úspěchem používají pomůcku  FaSy Bandage Cutter – pro dojírny 55 cm násada, pro práci na stání 150 cm násada. S touto pomůckou snadno sejmete obvaz bez nutnosti být v blízkosti končetiny.

KONTAKT:

web: www.farmsystem.cz

e-mail: OFFICE@FARMSYSTEM.CZ

telefon: +420 702 121 787