Národní dotace do zemědělství a potravinářství by měly v roce 2022 dosáhnout částky 5 miliard korun. Peníze přispějí například k lepším podmínkám v chovech zvířat, na výsadbu sadů, podporu potravinových bank, zpracování zemědělských produktů a zvýšení konkurenceschopnosti. Národní zemědělské dotace za poslední roky rostou, od roku 2017 stouply o více než 1,5 miliardy korun.

Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo zásady pro vyplácení národních dotací do zemědělství a potravinářství v roce 2022.

„Zásady pro vyplácení dotací v příštím roce jsme tentokrát připravili už v září. Chceme tak zemědělcům a potravinářům usnadnit život, aby věděli ve větším předstihu, s jakou podporou mohou příští rok počítat. Národní dotace jsou pro ně důležitý zdroj, s jehož pomocí zlepšují péči o chovaná hospodářská zvířata nebo mohou své hospodaření rozšířit o zpracování zemědělských produktů,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Národní dotace jsou určené i na podporu vzdělávání, včelařství, prevenci před zavlečením nebezpečných nákaz do chovů hospodářských zvířat, zlepšování genetického potenciálu zvířat, prevenci před šířením chorob polních a speciálních plodin, výstavbu a obnovu závlah, podporu mimoprodukčních funkcí rybníků, činnost potravinových bank, obnovu ekologických ovocných sadů a podporu vysoce kvalitní produkce mléka, masa a brambor.

Od roku 2017 národní zemědělské dotace rostou. Zatímco v roce 2017 MZe vyplatilo přibližně 3,4 miliardy korun, příští rok by mělo zemědělcům a potravinářům poskytnout 5 miliard korun.

Zemědělské národní dotace 2017-2022

2017 2018 2019 2020 2021 2022
vyplaceno vyplaceno vyplaceno vyplaceno schválená alokace návrh rozpočtu
3,4 mld. Kč 3,9 mld. Kč 4,4 mld Kč 4,4 mld Kč 5 mld. Kč 5 mld. Kč

 

Cílem národních podpor je přispět na zemědělskou a potravinářskou činnost, která je důležitá a společensky prospěšná, například tím, že udržuje zaměstnanost na venkově, zabraňuje šíření chorob zvířat a rostlin nebo pomáhá chránit životní prostředí. Pro zemědělce a potravináře ale tato činnost znamená zvýšené náklady a tím ohrožuje jejich konkurenceschopnost na trhu.

Dotační programy pro rok 2022 jsou pokračováním systému dotací z předešlých let. Zemědělcům, potravinářům, obcím i neziskovým organizacím se budou dotace vyplácet v příštím roce na základě schválených žádostí. Proplácet je bude Státní zemědělský intervenční fond, kromě programu Genetické zdroje, jehož administrace nadále spadá přímo pod MZe.

Národní dotace pro rok 2022

 

Název programu

 

 rok  2022
dotace k hospodář. výsledku

(neinvestiční)

dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

(kapitálové výdaje)

tis. Kč tis. Kč
Podpora včelařství

105 000

 
Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách   35 000
Podpora restrukturalizace ovocných sadů   95 000
Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství   15 000
Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat 260 000  
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 282 000 18 000
Genetické zdroje 78 500  
Nákazový fond 1 403 100  
Poradenství a vzdělávání 155 700 700
Podpora evropské integrace nevládních organizací 20 000  
Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe 23 000  
Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu   750 000
Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků 84 000
Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů 23 000
Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením 46 900 36 100
Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ 420 000
Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat 1 146 000  
Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče 3 000  
Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství 0 *)  
4 050 200 949 800
C e l k e m 5 000 000

*) Prostředky na program budou v případě vzniku škod způsobených mimořádnými událostmi stanoveny na základě usnesení vlády ČR.

Podrobnosti najdete v sekci Národní dotace.
Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

foto: pixabay.com