Fyzických osob, které vlastní půdu využívanou k zemědělské produkci, letos v ČR meziročně znovu ubylo. Pokračuje tak trend úbytku fyzických osob vlastnících půdu a koncentrace vlastnictví k právnickým osobám. Nyní je mezi vlastníky půdy právnických osob zhruba 41.000, fyzických 1,75 milionu. ČTK to sdělil Svaz vlastníků půdy ČR. Fyzické osoby k letošnímu květnu vlastnily 2,98 milionu hektarů půdy a právnické 913.000 hektarů.

Zemědělské půdy je v ČR 4,2 milionu hektarů. Do tohoto počtu se ale započítávají také vlastníci zahrad a stát, který má zhruba tři procenta zemědělské půdy, tedy přibližně 134.000 hektarů. Z celkového množství vlastní fyzické osoby tři čtvrtiny výměry, na jednu fyzickou osobu připadá stejně jako loni zhruba hektar půdy, uvádí svaz. Za zemědělskou půdu se považují orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty.

Českým specifikem je převládající podíl zemědělců hospodařících nikoli na vlastní, ale na pronajaté půdě. To je především důsledkem kolektivizace v 50. letech minulého století.

Cena zemědělské půdy loni vzrostla o 1,3 procenta, sdělili ČTK již dříve zástupci společnosti obchodující s pozemky Agro21. Růst ceny potvrdila společnost Farmy.cz, podle které cena loni stoupla na 24,4 Kč za metr čtvereční. Agro21 dodává, že nejlevnější půda byla v okresech Jeseník (15,01 Kč/m2), Ústí nad Labem (15,28 Kč/m2) a Děčín (16,37 Kč/m2). Naopak nejdražší byla v okresech Cheb (31,41 Kč/m2), Kolín (31,19 Kč/m2) a Chrudim (30,56 Kč/m2).

Podle Farmy.cz ceny půdy loni rostly pomaleji než inflace, která činila 2,8 procenta. Od roku 2004, od kdy společnost ceny monitoruje, byl nárůst pod inflací poprvé.

Loni klesla poptávka po půdě u všech skupin investorů. Ze zahraničí převažuje zájem z Německa, půdu chtějí také Nizozemci a Belgičané. „Tito kupující jsou částečně motivováni zájmem o hospodaření na nakoupené půdě a zčásti jsou pozemky pořizovány jako investice k pronájmu. Významnější zájem ze zemí mimo EU jsme nezaznamenali,“ dodala Farmy.cz.

Zdroj: ČTK

foto: pixabay.cz