Původem americké plemeno je charakteristické svými nápadně dlouhými rohy, podle kterých dostalo svůj název (long – dlouhý, horn – roh). V jeho žilách koluje kus americké historie, je to plemeno Divokého západu. Mezi americkými chovateli však není oblíbené pouze z nostalgie, ale také díky obrovské odolnosti.

Základní charakteristika plemene

Mezi významné vlastnosti plemene patří jeho nenáročnost na chov, spočívající v soběstačnosti a odolnosti jak vůči výkyvům počasí, tak vůči parazitům a chorobám. Například jejich kůže je hrubší, čímž poskytuje lepší ochranu před bodavým hmyzem. Výzkumy také prokázaly geneticky podmíněnou odolnost vůči zánětům spojivek, zánětům dýchacího ústrojí, plynatosti a hnilobě paznehtů, které obvykle trápí evropská plemena. Není tedy nutná tak častá veterinární péče. Různě strakaté zbarvení, dlouhé rohy a až velký tělesný rámec.

Tab. č.1 Cíle šlechtitelského programu

Kategorie Hmotnost ve věku (kg)
210 dnů 365 dnů
Býčci 240 320
Jalovičky 220 290
Kategorie – věk Hmotnost (kg)
Plemenice – 24 měsíců 380
Krávy – 60 měsíců 510
Plemenní býci – 36 měsíců 540

 

Chovný cíl

Plemeno texas longhorn (zkr. TL, v rámci KUMP a ústřední evidence TT) nepodléhá klasické šlechtitelské práci v takové míře jako intenzivní masná plemena skotu, přesto zůstává na prvním místě snaha o rozvoj a zejména udržení jeho charakteristických vlastností jako je uchování vynikajících mateřských vlastností, snadných porodů (s tím související prostorné pánve), vysoké plodnosti, rezistence vůči chorobám a parazitům, chodivosti a dlouhověkosti tohoto plemene. Z hlediska exteriéru je důraz kladen na výběr jedinců s dlouhými a správně utvářený rohy. V neposlední řadě je potřeba udržet specifické vlastnosti masa jako je nízký obsah tuku, cholesterolu a kalorií, charakteristická chuť a světle červená barva.

Produkční ukazatele
Plemenice
  • počet odchovaných telat na 100 krav základního stáda – minimálně 95
  • hodnocení obtížnosti porodů vyjádřené procentem snadných porodů podle platné Metodiky kontroly užitkovosti skotu bez tržní produkce mléka (dále jen „Metodiky KUMP“) – min. 95 %
  • věk při 1. otelení by neměl být vyšší než 40 měsíců, doporučuje se první připouštění jalovic při dosažení 60 % z hmotnosti v dospělosti
  • průměrné mezidobí – 360 až 400 dnů, při hodnocení tohoto ukazatele je třeba zohlednit využití embryotransferu
  • pořadí otelení by mělo odpovídat věku plemenice
  • vynikající mateřské vlastnosti
Plemenní býci
  • býci v přirozené plemenitbě – dle počtu březích plemenic v závislosti na délce připouštěcího období
  • hodnocení průběhu porodu a hmotnosti telat při narození – na základě výsledků KUMP

 

Jana Hrtúsová

zdroj: Atlas plemen hospodářských zvířat, Stupka a kol., ČSCHMS

foto: https://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/print.php?page=4614&typ=html

foto: https://animals.howstuffworks.com/mammals/texas-longhorn.htm