Výzkum ukázal, že téměř pětina prvotelek nedosáhne druhé laktace – období, kdy dojnice začne podniku přinášet zisk a vrací se náklady na chov.

Vědci z Reading University zjistili, že 17% prvotelek opouští stádo ještě před druhou laktací z různých důvodů, které se mezi farmami různě liší. Společné jsou však faktory, které se podílejí na dlouhověkosti dojnic a to je plodnost, zdraví, ustájení, krmná dávka a vytváření skupin.

Jalovice, později prvotelky nejen že přijímají krmivo pomaleji, ale i pomaleji přežvykují než starší krávy. Důležitým faktorem je i hierarchie ve stádě, kdy starší krávy odhání ty mladší jak od krmného stolu, tak z lehacího prostoru a potřebují delší čas na přizpůsobení se nové skupině. Přechod jalovic do produkčního období sebou nese i rizika spojená s onemocněním paznehtů, kdy je především v období kolem telení riziko vzniku otlaků.

Minimalizace problémů způsobených stresem a onemocnění je nejlepší způsob, jak udržet prvotelky ve stádě i další laktace. Odchov jalovic je po  nákladech na krmiva druhým největším ročním nákladem farmy.

Tipy pro úspěšný přechod jalovice do produkčního období:

  • Pokud je to možné, zvykejte jalovice na dojírnu
  • Porodní box by měl být umístěn na klidném místě
  • Sledujte příznaky klinické a subklinické hypokalcémie, ketózy a posunutého slezu 21-30 dní po otelení
  • Sledujte tělesnou kondici, případně naplnění bachoru
  • Zajistěte dostatečný prostor pro krmení alespoň 4-6 denně
  • Zajistěte dostatečný prostor pro odpočinek v rozsahu jednoho lehacího boxu na prvotelku, případně 10m2 ve volném prostoru
  • Minimalizujte na minimum změny ve skupinách
  • Věnujte pozornost zdraví paznehtů

zdroj: https://www.dairyglobal.net/health-and-nutrition/health/nearly-a-fifth-of-heifers-fail-to-reach-second-lactation/

foto: pixabay.com