Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začíná vydávat rozhodnutí na Platbu pro mladé zemědělce. V rámci Jednotné žádosti 2019 si o dotaci požádalo přes 5604 zemědělců, mezi které bude rozděleno celkem 213,7 milionu korun. Sazba na jeden hektar činí 1697,06 korun.

Dotace je určena začínajícím zemědělcům do 40 let, kteří s podnikáním začínají nebo ho zahájili během 5 let před podáním první žádosti o Platbu pro Mladé zemědělce. Maximální výměrou, na kterou lze platbu poskytnout je 90 hektarů zemědělské půdy. Cílem tohoto opatření je snaha přilákat k podnikání mladé zemědělce a snížit tak odliv mladších lidí z venkova.

Pro výplatu podpory je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme žadatelům, aby pro urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání. Díky tomuto kroku platbu uspíší. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.

Tento formulář lze podat jedním z následujících způsobů:
1. prostřednictvím Portálu farmáře
2. přes datovou schránku
3. osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF
4. poštou
5. e-mailem, ale pouze s uznávaným elektronickým podpisem na adresu podatelna@szif.cz

V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla: 222 871 871 nebo e-mailu: info@szif.cz.

Lenka Rezková
tisková mluvčí SZIF

foto: pxhere.com