Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) podepsal letošní sazby pro hlavní zemědělské dotace – přímé platby. Zemědělci jejich prostřednictvím dostanou více než 20 miliard korun.

Letošní novinkou je speciální platba pro malé zemědělce, platba redistributivní a také celofaremní ekoplatba za dodržování postupů prospěšných životnímu prostředí.

Ministr zemědělství Marek Výborný schválil letošní sazby pro přímé platby, které jsou součástí Strategického plánu společné zemědělské politiky na období 2023–2027. Ministerstvo zemědělství prostřednictvím těchto podpor poskytne zemědělcům za letošní rok více než 20 miliard korun. Přímé platby plynou do zemědělství zcela ze zdrojů Evropské unie.

„V letošním roce mají přímé platby několik významných novinek. Poprvé dostanou speciální dotaci malí zemědělci, kteří hospodaří na výměře do 10 hektarů. Další novou přímou platbou je platba redistributivní, kterou získají všichni žadatelé na prvních 150 hektarů svých zemědělských pozemků. Novinkou je také Celofaremní ekoplatba, jejímž cílem je podpora postupů prospěšných pro životní prostředí a klima a také důraz na udržitelnost hospodaření. Tato platba má dvě úrovně, a to základní a prémiovou s odlišnou výší sazby,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Platba pro malé zemědělce s hospodářstvím o velikosti do 10 hektarů se vyplácí na 4 hektary. Tato dotace nahrazuje všechny ostatní přímé platby, nelze o ni tedy žádat společně s jinou platbou. Zemědělec si může sám vybrat, co je pro něj výhodnější, zda platba pro malé zemědělce nebo zda raději zvolí jinou podporu.

V rámci přímých plateb bude kromě základní podpory příjmu pro udržitelnost zemědělského hospodaření (BISS) poskytována redistributivní platba (CRISS), která činí 23 procent z celkové finanční obálky přímých plateb. Také bude vyplácena Doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce do 40 let (CIS-YF) a Podpory příjmu vázané na produkci (CIS, dříve VCS). Stejně jako v minulých letech zemědělci získají příspěvky na takzvané citlivé komodity, které čelí určitým obtížím a jsou obzvláště důležité z hospodářských, sociálních nebo environmentálních důvodů. V ČR jde například o chov dojnic nebo pěstování některých druhů ovoce a zeleniny.

Intervence Sazba (Kč/ha či ks) Sazba (Kč/ha či ks)
Základní podpory příjmu pro udržitelnost (BISS) 1 760,44
Platba pro malé zemědělce 6 845,34
Doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost (CRISS) 3 536,47
Doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce (CIS-YF) 2 255,01
Celofaremní ekoplatba – základní 1 743,16
Celofaremní ekoplatba – prémiová 9 638,24
Podpory příjmu vázané na produkci (CIS)
CIS Chmel 15 776,05
CIS Cukrová řepa 6 937,35
CIS Ovoce vysoká pracnost 10 815,76
CIS Ovoce velmi vysoká pracnost 16 812,16
CIS Zelenina vysoká pracnost 5 236,78 5 236,78
CIS Zelenina velmi vysoká pracnost 14 773,04 14 773,04
CIS Škrobové brambory 14 412,58 14 412,58
CIS Bílkovinné plodiny 1 651,40 1 651,40
CIS Bahnice a kozy 583,16 583,16
CIS Dojnice 3 501,65 3 501,65
CIS Masná telata 3 597,30 3 597,30

Výše jednotlivých podpor přímých plateb jsou přepočteny dle směnného kurzu Evropské centrální banky stanovenému ke dni 29. září 2023, tj. 24,339 CZK/EUR.

V roce 2023 s ohledem na náročný přechod na novou společenskou zemědělskou politiku nebudou vypláceny zálohy na Základní podporu příjmu pro udržitelnost (BISS). Dotace bude žadatelům poskytnuta jako jediná platba a vyplácena Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) od 1. prosince 2023.

Autor: Tereza Kubálková
zástupkyně tiskového mluvčího MZe