Mezi nejčastější infekční onemocnění patří digitální dermatitidymeziprstní dermatitidy a nekrobacilóza. Je důležité vědět, že infekční onemocnění nepostihují rohovinu, ale kůži v okolí paznehtu.  Jedná se o infekční nemoci, které se snadno a rychle šíří po celém chovu.

Dermatitis digitalis

Dermatitis digitalis je nakažlivý zánět pokožky prstu skotu. K infekci stáda dochází často v souvislosti s přikoupením nových zvířat, příznaky se objeví během 2 až 6 týdnů od zanesení infekce, nemoc se rychle šíří a může postihnout až 90 % zvířat v chovu.

Jedná se o multifaktoriální onemocnění, přičemž za nejčastější původce se považují spirochety (Treponema breaborense), anaerobní Dichleobacter nodosus, hnisavá mikroflóra (Arcanobacterium pyogenes) a nekrotizující bakterie (Fusobacterium necrophorum).

Digitální dermatitida se vyznačuje velmi intenzivním kulháním, našlapováním pouze na hrot paznehtu (ubroušená špička), snížený příjem krmiva a tím i klesající tělesná hmotnost. Toto onemocnění se vyskytuje častěji na pánevních končetinách a u prvotelek. Onemocnění DD (digitální dermatitida) lze identifikovat dle zbytnělé kůže směrem do meziprstí, která vypadá jako malina nebo jahoda. Na dotyk jsou léze velmi bolestivé a snadno krvácí.

Foto č. 1 Akutní stadium onemocnění

Onemocnění končetin

Mezi hlavní příčiny, které se podílejí na vzniku DD, lze zařadit špatnou zoohygienu, nedostatčnou péči o paznehty, chození ve výkalech, moči a špatnou imunitu zvířete. Správnými opatřeními a včasnou identifikací onemocnění lze DD udržet v chovu pod 5%, nelze ho zcela eliminovat.

Dle odhadu trápí DD více než 75% chovů v ČR.


Dermatitis interdigitalis

Dermatitis interdigitalis je definována jako bakteriální zánět pokožky v meziprstí skotu. Velkým problémem je sevřený prostor mezipaznehtí, kam se během koupelí roztok hůře dostává k poškozenému místu. Příčinou je současná infekce Dichleobacter nodosus, Fusobacterium necrophorum a spirochet, která se šíří prostředím na ostatní zvířata.

Vyskytuje se nejvíce v chovech se špatnou zoohygienou. V letních měsících a při pobytu na pastvě může dojít ke spontánnímu uzdravení. Příznaky jsou obdobné jako u dermatitis digitalis, s tím, že v tomto případě jsou ložiska na kůži v meziprstí.


Nekrobacilóza

Nekrobacilóza, v literatuře uváděna také jako interdigitální flegmóna, panaricium nebo foot rot, je nakažlivý hnisavě nekrotický zánět kůže a podkoží prstu s tendencí se hromadně šířit. Nemoc způsobují bakterie Fusobacterium necrophorum a Dichelobacter melaninogenicus, může se objevit i další hnisavá mikroflóra.

Predispoziční faktory jsou špatná zoohygiena, drobná poranění na kůži meziprstí, která jsou vstupní branou infekce, chyby ve výživě a nedostatečná imunita zvířat.

Prvním příznakem je teplé, tuhé a velmi bolestivé zduření měkkých tkání meziprstního prostoru a nápadné oddálení paznehtů od sebe.

Kůže je v tomto místě až modročervená a objevuje se žlutavý až červenohnědý zapáchající výtok. Třetí až čtvrtý den po infekci začne tkáň nekrotizovat, a pokud nedojde k terapii, pak se nekróza šíří do hlubokých struktur prstu (vazy, šlachy, klouby, kost). Vedle lokálních příznaků bývá postižen celkový zdravotní stav, zrychluje se dechová i tepová frekvence a tělesná teplota se zvyšuje až na 41 °C. Diagnóza tohoto onemocnění nesnese odklad.

Léčba se provádí pomocí antibiotik a dezinfekčních přípravků, je nutné odstranit případnou nekrotickou tkáň, lze provést i chirurgický zákrok. Při léčbě je také důležitá funkční úprava paznehtů. Základem prevence těchto onemocnění je zabránění zavlečení infekce do chovu spočívající v důsledném dodržování desinfekce a karantény nově příchozích zvířat.

MVDr. Zuzana Nováková

foto: Andrea Fiedler