V následující reportáži se společně vyprávíme do Skotska a ukážeme si, jak se v této zemi pěstuje drobné ovoce. Celkově jsme navštívili tři farmy a zaměřili se zvláště na polytunely, o kterých si můžete přečíst ZDE.

1. Farma George McClerena

Farma George McClerena má celkovou rozlohu přibližně 700 ha půdy. Na této ploše se kromě „klasické polařiny“ tj. pěstování obilí, řepky a brambor pěstuje velké množství ovoce v polytunelech. Konkrétně jahody, maliny a nově také borůvky. Na poli pro strojní sklizeň i černý rybíz. Farma využívá kotel na spalování biomasy, kterým mimo jiné vytápí haly pro brojlery.

Výnosy z pěstování jahod se za rok pohybují kolem 100 tun/ha. Potřebu farmy na sběr jahod pokryje 120 až 150 sběračů v závislosti na špičce během sezóny.

Na následující fotografii je vidět polytunel, který je starý přibližně 12 let. Plast byl pro lepší představu měněn před šesti lety. Pro naše klimatické podmínky (míněno v ČR) je tento typ příliš „teplý“. I zde je použit vysoce difúzní plast, který slouží k ochlazování úrody v polytunelu. Jinými slovy je během horkých dní v polytunelu chladněji než venku.

V polytunelech je odrůda Aila, která není běžně dostupná na trhu. Je vlastněna skupinou farmářů (farem), které ji jediné mohou pěstovat. V tomto období (září) a daném polytunelu tohoto typu probíhá sběr každý 4. den a v sezóně každý den.

Maliny se trhají v tomto systému přibližně 4 týdny především v červenci a začátek srpna.

Borůvky na této farmě teprve začínají pěstovat, proto jsou 50 l květináče naměstnány takto u sebe. Příští sezónu se každý druhý květináč přendá do nových polytunelů, kde se začne sklízet první úroda. Jehla se závlahou a hnojivem se přidá do vedlejšího květináče, kde kvůli zvýšeným nárokům je místo jedné jehly dvě. Díky polytunelům lze sklízet hned druhý rok pokud nepočítáme velmi malou první produkci. I zde je použit vysoce difůzní plast.


2. Farma Ron March

Farma Ron Marsh je jedna z největších farem na pěstování „drobného“ ovoce ve Skotsku. Na farmě pěstují jahody, maliny, borůvky, třešně a černý rybíz. Kromě posledně jmenovaného se vše pěstuje v polytunelech. Jahody se na farmě pěstují jak na vyvýšených stolech, tak na zemi. Podle slov majitele farmy se veškerá produkce jahod bude postupně převádět na pěstování na vyvýšených stolech z důvodů snižování nákladů na sběr jahod a lepší kvality plodů.

Kromě drobného ovoce se farma o celkové výměře více než 1000 ha zabývá klasickou rostlinnou výrobu. Tedy pěstováním obilí (pšenice, ječmen, oves), řepky olejky a brambor. Zde jsou průměrné výnosy za tento rok:

Řepka: 4,94 t/ha

Oves: 7,41 t/ha

Ječmen: 7,9 t/ha

Pšenice: 9,88 t/ha

Brambory: 69,16 t/ha

Pro zajímavost současná (září 2017) cena za tunu pšenice je 150 liber, za tunu ječmene 165 liber při vysokém dusíku 120 liber.

Jednou z plodin, kterou na farmě pěstují již mnoho let, jsou borůvky. Podle slov majitele je úroda první rok pěstování borůvek v polytunelech v květináčích velmi nízká, cca 200 g na rostlinu.

Jen pro zajímavost při klasickém pěstování v zemi, bez překrytí, je téměř žádná první 2 až tři roky.

Druhý rok je produkce cca 1,2 kg na keřík, třetí rok asi 3 kg a další rok 4-5 kg na keřík. Na této farmě využívali pro pěstování 30l květináče. Průměrný výnos borůvek je na farmě 7,5 t/ha. V době návštěvy farmy se česal každý polytunel jedenkrát za 14 dní. Počítá se přibližně s 3 000 rostlinami na hektar.

Náklady na sběr jednoho kg borůvek na farmě se pohybují mezi 2-2,5 librami. Současná cena za kg borůvek na trhu byla 10 liber za 1 kg.

Produkce malin dosahuje prvním rokem 15 t/ha. V následujícím roce na jaře je produkce 15 t/ha a na podzim dalším cca 7 t/ha, což dohromady činí 22 t/ha. V hlavní sezóně během léta se sbírají maliny každý den, jinak mimo hlavní sezónu obden.

Novinkou je na farmě pěstování třešní v polytunelech. Pěstování třešní v polytunelech zaznamenalo v současnosti celosvětově největší boom vůbec. Minimální požadovaná velikost třešní na trhu je 28 mm. Produkce je v současnosti 3-4 kg z jednoho kmenu. Odhadovaný výnos na farmě je 15 tun z hektaru.

Cena třešní s tento rok pohybovala od 3 do 7,5 liber za kg.


3. Tim Stockwell, Barnsmuir Farm

Na farmě o celkové výměře 800 ha začali s pěstováním jahod v roce 2015. Z celkové plochy připadá 40 ha polytunelů, ve kterých se pěstuje mix jahod, malin, ostružin a borůvek. Kromě dalších plodin, jako je obilí, pěstují i brokolici, zelí a květák.

Zajímavostí na této farmě je, že od ledna tohoto roku disponuje dvěma kotli na spalování biomasy. Každý kotel má výkon 1 MGW tepelné energie. V kotlích se spalují dřevěné štěpky. Celková investice do této technologie byla 1 milion liber. Stát dotuje tuto technologii 5 pencemi za 1kW tepelné energie, což představuje za rok asi 150 000 liber. Spotřeba dřevěných štěpek je 1700 tun a cena jedné tuny štěpek je v současnosti 19 liber. Teplo ze spalovny biomasy v současnosti kromě jiného vytápí 60 polytunelů s jahodami. Díky této technologii je možné dosahovat velmi brzké produkce jahod.

Aby bylo možné tuto technologii zaplatit, je nutné prodávat jeden kilogram jahod o 1,5 libry více oproti průměrné roční tržní ceně.

Pěstování Jahod:

Původně převažovala na farmě odrůda Elsanta. V současnosti se majitel spíše kloní k Sonátě především kvůli chuti a menšímu množství „dvojkových“ jahod. Jednoznačným trendem je převést veškerou produkci jahod na pěstování na stolech.

Přibližný počet sazenic na hektar je 20 000 a výnos z hektaru je 38 tun na jaře a 23 tun na podzim.

Nižší výnos je dán starším typem polytunelů, do kterých se vejdou pouze 4 řady na místo obvyklých 6. Samozřejmostí jsou vrchní rosiče pro chlazení rostlin při horkých dnech. V době návštěvy farmy v září 2017 byla výkupní cena za kg jahod 3,5 EUR a průměrná roční cena 3,3 EUR za kg.

Pěstování Borůvek:

Borůvky jsou na farmě pěstovány na 8 ha výhradně „pod fólií“. Na hektar se počítá přibližně 2 700 sazenic borůvek.

Pěstování je výhradně v 35l květináčích.

Majitel chce postupně přejít na květináče o objemu 50 l.  Sklizeň začíná na začátku srpna a prodej za 4-5 týdnů po začátku sklizně kvůli vyšší ceně. Z hektaru jsou na farmě schopni v současnosti sklidit 5 t. Cílem je sklízet 7,5 – 10 tun z hektaru.

Pěstování ostružin:

Ostružiny na farmě zabírají pěstební plochu 3,5 ha. Pěstovány jsou taktéž výlučně v polytunelech. Produkce dosahuje 22 tun z hektaru za rok. Porosty byly 3leté. Sklizeň ostružin na farmě probíhá od poloviny června do poloviny srpna a sběr se provádí obden.

p1070233

Sběrači na farmě

Na farmě bylo v září 150 sběračů. Přes hlavní sezónu pracuje na farmě 350 sběračů. Podle slov majitele bude pro příští sezónu potřebovat 400 sběračů a dalšího obslužného personálu.

Sběrač by na farmě měl natrhat 30 – 40 kg jahod za hodinu, přibližný výdělek sběrače je 100 – 120 liber denně. Protože náklady na sběr tvoří přibližně 50 % veškerých nákladů, jsou sběrači na dobrých farmách trénováni.

Běžný trénink probíhá 2 dny teorie a pak praktický sběr.

Pokud sběrač nenasbírá za první hodinu adekvátní množství, je upozorněn a kontrolován hodinu příští. Pokud ani tuto druhou kontrolní hodinu nenasbírá minimální požadované množství, pošle ho předák směny domů a dostane šanci příští den. Pokud se mu ani následující den nedaří, musí farmu opustit.

Sběr jahod musí probíhat rychle, bez poškození a sběrač musí jahody třídit na třídu 1, 2 a odpad. Další manipulace s jahodou v krabičce je jen do chladícího boxu, na váhu a pryč z farmy.

Souhrnné video ze Skotska

 

Vojtěch Zink