Polytunely (Polytunnels) slouží k překrytí velkých pěstebních ploch řádově od 0,25 ha až po desítky, ale i stovky hektarů. Jedná se o překrytí plochy speciální plastovou fólií, která je natažena na celoocelové pozinkované konstrukci. V polytunelech je možné pěstovat zeleninu, drobné ovoce – maliny, ostružiny, borůvky a další. Úspěšně lze pěstovat i třešně, vinnou révu, jabloně apod. Pěstební systém je vhodný i pro produkci bylin, salátů a v neposlední řadě květin. V polytunelech lze uplatňovat i různé pěstební techniky a technologie pěstování. Základní je pěstování v půdě přímo na zemi, ale velmi úspěšně lze využít systému hydroponie, nebo pěstování jahod na takzvaných „table-tops“ stolech.

Prakticky se jedná o velký fóliovník, který je možný modifikovat a co nejvíce přizpůsobovat podmínkám prostředí.

Proč vlastně využívat pěstování v polytunelech?

Důvodů je hned několik:

 • Maximalizace produkce na jednotu plochy
 • Prodloužení pěstební sezóny
 • Velmi ranná a pozdní produkce (mimo hlavní sezónu ostatních producentů)
 • Kontinuita dodávek (možnost sklizně i za deště apod.) ve standardu
 • Díky vnitřnímu mikroklimatu snížení zatížení postřiky a nemocí
 • Úspora vody a minimalizace vlivu ve výkyvech srážek
 • Úspora pracovní síly (např. nižší náklady na sběr jahod ze stolů) díky vyšší efektivitě ošetřování
 • Omezení vlivu počasí na agrotechnická opatření
 • Vyšší kvalita pěstovaných plodin s udržením vysokého standardu produkce
 • Vyšší výnos pěstovaných plodin a minimalizace ztrát
 • Možnost využití jinak neplodných ploch – hydroponické pěstování bez půdy
 • Možnost designovat systém přímo na míru dané farmě, prostředí, plodině

 

Jak tedy celá technologie funguje?

Prakticky se jedná o velký fóliovník, který je možný modifikovat a co nejvíce přizpůsobovat podmínkám prostředí. Základní rozdělení lze udělat na tzv. permanentní (stálé) na kterých je fólie natažena po celý rok a semi-permanentní u kterých se fólie na zimu roluje do úžlabí jednotlivých modulů. Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma typy je v tloušťce fólie u permanentních je tloušťka většinou 180 mikronů a vyšší a v konstrukci polytunelu. V našich podmínkách s rizikem velkého sněhového zatížení se preferuje tzv. gotické zalomení nosných oblouků, které umožňuje lepší sjíždění sněhu do úžlabí, kde postupně odtává případně propadne do prostoru mezi polytunely.

Vlastnosti fólie jako je propustnost světla, zabarvení, tepelná propustnost jak směrem dovnitř, tak směrem ven apod.

Průměrný rozpon jednotlivých tunelů je mezi 6,5 až 8 m. Průměrná výška v hřebeni se pohybuje od 3,5 a 5 m. Nohy nosné konstrukce jsou zpravidla v rozestupu 1,6 – 2,2 m. Délka je prakticky neomezena. Z praktických důvodů se doporučuje jako optimum 100 m.

Hlavní „spojení“ mezi vnějším a vnitřním prostředím je plastová fólie. Její výběr je nutné velmi dobře zvážit. Vlastnosti fólie jako je propustnost světla, zabarvení, tepelná propustnost jak směrem dovnitř, tak směrem ven apod., volíme podle: pěstovaných plodin, podle klimatu v dané oblasti apod. Například jestli chceme úrodu urychlit, nebo naopak oddálit, jestli chceme ve velmi teplé oblasti plodinám stínit a chladit je atd.

Polytunely lze konstruovat jako „solo“ samostatně stojící nebo „multi-span“ spojené oblouky stojící ve velkých modulech se společným, nebo jen částečně odděleným vnitřním prostorem.

Celý systém by měl být napojen na zavlažování a distribuci hnojiv.

K tomu, aby mohla celá soustava efektivně fungovat, je potřeba oba vstupy doplnit o vrata. I zde je velká diverzita od vrat, které jsou pro každý tunel zvlášť až po vrata, která operují několik tunelů najednou (běžně i deset a více). Ovládání vrat může být manuální i automatické.

Nedílnou součástí každé soustavy polytunelů by měly být okapy. Okapy odvádí dešťovou vodu mimo soustavu polytunelů. V případě, že se voda nechá samovolně stékat do meziprostoru polytunelů dochází v první fázi k podmáčení terénu a sekundárně k nekontrolovanému odparu. Tomu se snažíme zabránit, abychom mohli naplno využívat přednosti tohoto systému a maximálně kontrolovat vnitřní mikroklima. Jímanou dešťovou vodu lze využívat k závlaze.

Celý systém by měl být napojen na zavlažování a distribuci hnojiv. Většinou se zázemí pro umístění centrálních jednotek řeší prostřednictvím kontejnerové stanice s napojením na řídící počítač.

Distributor pro polytunely:

www.farmsytem.cz, mail: (kontakt@farmsystem.cz)