Světlo, ať přirozené či umělé, má zásadní vliv na životní pochody zvířat jako je reprodukce, příjem krmiva a chování krav. Délka osvětlení vede ke specifickým změnám hormonální činnosti a je jedním z vlivů působících na mléčnou užitkovost jak pozitivně, tak negativně v závislosti na jeho délce.

Dojnice, které mají dobré světelné podmínky po dobu 16 – 18 hodin, což je doba rovnající se období nejdelších dnů v roce, mají o 5-16 % vyšší užitkovost. Delší doba již není pro zvířata fyziologická.

Naopak při zhoršených světelných podmínkách, což je kolem 10 hod., klesá nádoj a zhoršují se reprodukční ukazatele až o 15%.

Nepřerušované osvětlení po celých 24 hodin působí na zvířata silně depresivně.

Negativa nedostatečného osvětlení působí jak na zvířata, tak na personál:

  • Způsobuje fyziologické poruchy reprodukce zvířat,
  • omezuje denní kontroly stavu zvířat a individuální péči,
  • namáhá a poškozuje zrak ošetřovatelů,
  • omezuje kvalitu a bezpečnost práce.

Základní požadavky na dosvětlování stájí

V první řadě je nutné si uvědomit, že neosvětlujeme celou stáj, ale životní zónu krav, proto by výška osvětlovacích těles měla odpovídat typu použitého osvětlení, jeho velikosti, výkonu, barevnému spektru atd.

Pro dojnice by intenzita osvětlení neměla být nižší než 200 luxů s postupným stmíváním na hodnotu cca 40 luxů, která simuluje noční období. Osvětlovací tělesa se přednostně umísťují nad přední část jednořadého boxového lože, nad střed protilehlého boxového lože a nad krmný stůl.

Maximální výška umístění je 2,5 m nad úrovní hřbetu krav.

dsc_1800

Zdroje osvětlení by se svým spektrem měli co nejvíce přibližovat plnospektrálnímu (polychromatickému) osvětlení. Ve stáji je vhodné používat dva režimy osvětlení – denní plnohodnotné a noční tzv. orientační (např. nad napáječkami). Všechna musí být pravidelně kontrolována, ve funkčním stavu a v čistotě. Při osvětlení stáje je nutné brát v úvahu legislativní požadavky na pracovní osvětlení při práci ve stáji.

U suchostojných krav jsou požadavky na světlo opačné. Jeho snížená intenzita v tomto období působí velice příznivě na následující reprodukční období. Až do období otelení by jim měl být zajištěn světelný den dlouhý pouze kolem 8 hodin s intenzitou 60-100 luxů. U jalovic by osvětlení mělo nahradit dlouhý pastevní den s vysokou intenzitou světla.

U kategorie jalovic by dimenzování osvětlení mělo vycházet z dlouhého pastevního dne o vysoké intenzitě osvětlení. Hodnoty mohou být jen mírně menší s ohledem na plochu tělesného povrchu, ale není žádnou chybou dosáhnout „kravských“ ukazatelů.

Asi 30 dní před otelením se snižují hodnoty intenzity osvětlení na hodnoty blízké kravským.

Světelné zdroje

Světelných zdrojů existuje celá řada, ovšem ne všechny jsou vhodné do zemědělství.

Ke správnému výběru je nutné zvážit:

  • měrný výkon zdroje – určuje, jak účinně zdroj mění vstupní energii na viditelné světlo (kolik lm světelného toku se získá z 1 W elektrického příkonu)
  • užitečný život – doba funkce zdroje, během níž si jeho parametry zachovávají hodnoty ležící v určitých stanovených mezích (Např. u zářivek je užitečný život definován jako doba, během níž neklesne jejich světelný tok pod 70% počáteční hodnoty)
  • cenu
  • vhodnost s ohledem na systém osvětlení.

Světelné zdroje vhodné k osvětlování v zemědělských objektech:

-> Zářivky

Zářivky se vyrábějí v nejrůznějším provedení, ovšem v zemědělských provozech se nejčastěji využívají lineární zářivky T5 s průměrem 16 mm v délkách 1149 nebo 1449 mm. Na rozdíl od dříve používaných zářivek T8 mají o 10-14 % vyšší měrný výkon i životnosti. Podle chromatičnosti světa jsou nejvhodnější ty označované jako studená bílá s teplotou chromatičnosti 3500-5300 K.

-> Halogenidové výbojky

Halogenidové výbojky lze rozdělit do dvou skupin: s křemenným nebo keramickým hořákem. Vhodné jsou k osvětlení rozlehlých prostorů od výšky cca 6 m. Jsou vyráběny s různou teplotou chromatičnosti světla. Vhodná je neutrálně bílá. Jejich výhodu je vysoký světelný tok a je proto třeba nižší počet světelných míst. Nevýhodu je delší rozběhový čas pro dosažení plného světelného toku a nutnost vychladnutí výbojek před znovuzapnutím při výpadku el. proudu.

-> LED Diody

LED diody jsou nejvíce podobné přirozenému dennímu světlu. Tyto světla neprodukují žádné ultrafialové světlo, takže ani nepřitahují mouchy. Zapínají se téměř okamžitě – neblikají. Oproti jiným zdrojům světla jako jsou například žárovky, výbojky nebo zářivky pracují LED diody s poměrně malými hodnotami vstupního napětí a proudu. Jejich hlavní předností je dlouhá životnost, rychlý start, technologická možnost stmívání, odolnost vůči častému spínání a možnost různých barevných kombinací.

Tab.1: Porovnání parametrů jednotlivých typů osvětlení

tabulka

Marcela Otrubová