Šumavská ovce je plemeno českého původu, jehož genetický základ tvoří česká selská ovce. Od 50. let minulého století bylo postupně regenerováno fylogeneticky příbuznými plemeny (texel, cigája, lincoln, kent, leicester, zušlechtěná valaška).

Plemenný status pro toto plemeno byl udělen Ministerstvem zemědělství v roce 1986.

V roce 1987 bylo zařazeno do světového genofondu ohrožených druhů hospodářských zvířat a od roku 1992 tvoří genovou rezervu ovcí v ČR.

Šumavská ovce patří mezi plemena s trojstrannou užitkovostí (maso, mléko, vlna).

-> Vlna – polojemnovlnná až polohrubovlnná, dosahující délky 15-20 cm a zařazena do sortimentu C/D-E. Roční produkce vlny u bahnic je 3-3,5kg, u beranů 4-5,5kg.

-> Mléko – průměrná mléčná užitkovost se pohybuje kolem 100-120 kg mléka.

-> Maso – hmotnost jehňat ve 100 dnech věku je 25-30 kg s denním přírůstkem 220-250 g. Výkrm jehňat končí v pěti měsících.

Šumavská ovce je středního tělesného rámce s lehkou kostrou, konstitučně vhodná pro chov v podhorských a horských oblastech, kde se také chová nejčastěji. Berani mají mírně klabonosou hlavu s občasným výskytem rohů, bahnice jsou bezrohé. Živá hmotnost beranů je kolem 60-70 kg, bahnice mají 45-55 kg.

Šumavská ovce je polorané plemeno, a proto se zapouštějí nejdříve po prvním roce věku. Dosahuje plodnosti 140-150 %. Zlepšení masné užitkovosti lze dosáhnout překřížením s masnými plemeny.

Předností plemene jsou jeho dobré pastevní schopnosti, kdy je schopné využívat i méně kvalitní porosty v prodlouženém pastevním období a je vhodné zvlášť k chovu extenzivním způsobem na volné pastvě.

Přehled chovatelů naleznete ZDE.


Marcela Otrubová
Zdroje:
http://www.genzdrojehz.wz.cz/sheep/s.htm
http://www.schok.cz/plemena-ovci/plemena-s-kombinovanou-uzitkovosti/sumavska-ovce-s