Česká republika

Podle poslední ročenky Ministerstva zemědělství ČR za rok 2014 hospodařilo v ekologickém zemědělství 31 chovatelů prasat, kteří chovali celkem 1 994 ks prasat, což ukazuje na mírný nárůst oproti předchozímu roku (o 7,2 %). Po poklesu a stagnaci v předchozích letech se situace v chovu prasat znovu přiblížila stavům z roku 2009, kdy bylo chováno 1 990 kusů prasat. Podíl ekologicky chovaných prasat je však stále nepatrný vzhledem k celkovému stavu prasat chovaných v ČR, pohybuje se dlouhodobě přibližně kolem 0,1 %. Počet prasat a chovatelů je znázorněn v grafu č. 1.

Graf č. 1 Stavy prasat v ekologickém zemědělství

graf ez

Evropská unie

V ekologickém zemědělství v Evropské Unii činil počet prasat chovaných na ekologických farmách podle posledních vyhledatelných údajů v roce 2011 0,9 milionů. Mezi největší producenty patří Německo – 173 132 kusů, Dánsko – 171 229 kusů a Francie – 165 518 kusů (viz. graf  2). V Řecku začala ekologické produkce vepřového prakticky až v roce 2000 a počet v roce 2011 byl 28 665 kusů. Tento úsek zemědělství tvoří stále menšinový podíl na trhu EU.

Graf č. 2 Počet certifikovaných ekologických prasat v roce 2009 a 2011 v členských státech EU

graf ez 2

Pavla Rejnová