Doložení deklarace chovu koní se týká žadatelů, kteří žádají o poskytnutí některé z následujících podpor a zároveň chovají koně:

 

 • AEKO – Agroenvironmentálně – klimatická opatření ( 2014 – 2020 ) – podopatření Ošetřování travních porostů

 • ANC – Platba pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními

 • EZ – Ekologické zemědělství (2014-2020) – DBD s kulturou trvalý travní porost

 • PPO – Platba pro přechodné podporované oblasti s přírodními omezeními

 

Tito žadatelé jsou povinni doložit  za kontrolní období od 1.6.2018 do 30.9.2018 Státnímu zemědělskému fondu:

 

 1. Elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence (dle § 32 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb.)

 2. Elektronickou deklaraci chovu koní vytvořenou na základě údajů z registru koní v hospodářství

 

Žádá-li žadatel o poskytnutí podpory ANC – Platba pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a zároveň chová koně, je navíc povinen doložit za kontrolní období 1.1.2017 do 31.12.2017 Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu:

 

 1. Elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence (dle § 32 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb.)

 2. Elektronickou deklaraci chovu koní vytvořenou na základě údajů z registru koní v hospodářství

 

Deklaraci chovu koní 2018, jejíž nedílnou součástí je opis registru koní v hospodářství, bude možné vygenerovat a podat přes Portál farmáře nejdříve 30. září 2018. Vygenerování a odeslání Deklarace chovu koní se skládá z následujících kroků:

 

 1. a) Příprava datové sady v IZR a odeslání datové sady z IZR na Portál farmáře SZIF

 2. b) Generování formuláře na Portálu farmáře SZIF

 3. c) Podání DCHK přes Portál farmáře SZIF

 

Vyplněné výše uvedené dokumenty žadatelé dokládají Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu nejpozději do 31. října 2018! Nedoručí-li žadatel pro dotační rok 2018 na SZIF Deklaraci chovu koní nejpozději do 31. října 2018 včetně elektronického opisu registru koní, nebudou koně zohledněni při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat!

 

Pro opatření EZ – Ekologické zemědělství (2014-2020) zároveň platí, že žadatel musí mít pro hospodářství, na kterém chová koně, a které deklaruje na Deklaraci chovu koní, evidovaný v IZR ekologický statut pro druh koňovití.

 

Více informací o generování a podání Deklarace chovu koní je uvedeno v příručce, která je ke stažení na stránkách ZDE, v části Ke stažení a složce Jednotná žádost.

Marcela otrubová

zdroj:

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fplatby_na_zaklade_jz%2Fjz%2F1538034733592.pdf