Statek manželů Hatlákových je rodinný zemědělský podnik, který v roce 1993 založil můj otec ing. Vlastimil Hatlák. Chov vznikl importem 7 plemenných jalovic plemene charolais z Francie. Náš statek hospodaří na 128 hektarech, nachází se na Českomoravské vysočině, přesněji na rozmezí kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Sídlo se leží v obci Meziboří, okres Žďár nad Sázavou. Podnik funguje, jako rodinný statek zabývající se živočišnou i rostlinnou výrobou. Hospodářství se nachází ve výšce 480 metrů nad mořem.

Foto č. 1 Plemeno charolais

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hospodářství je zaměřeno na chov a šlechtění skotu plemene charolais. Hlavním cílem chovu je produkce chovných jalovic a plemenných býků. V současné době je trendem genetická bezrohost, kterou se statek zabývá. Nyní tvoří základní stádo 38 kusů krav 20 jalovic, býci v testu a telata. Ve stádě je reprodukce zajišťována inseminací a plemenným býkem na takzvaný doskok.

Výsledný užitek chovu je maso a telata. Za rok 2015 se narodilo 38 telat a období porodů je směřováno od prosince až do dubna. Jedno tele spotřebuje za den přibližně 15 litrů mléka, což je podmíněno mléčností jeho matky. Mezi vedlejší produkty naší farmy lze zařadit hnůj z hluboké podestýlky a chlévskou mrvu.

Krávy a jalovice jsou ustájeny v zimním a jarním období, podle podnebních podmínek na hluboké podestýlce v zimovišti, napájeny z hladinových napáječek, krmeny z krmného stolu a dokrmovány do kruhových krmišť přímo do lože. Hluboká podestýlka je vyvážena jednou ročně a nastýlána, podle počtu kusů přibližně třikrát týdně. Ustájení je u všech tří skupin stejné, liší se pouze krmením. Před každým stlaním je přidán biologický podporovač rozkladu PRP. Po vyvezení hnoje se celý prostor lože zdesinfikuje vápnem, stěny nátěrem, podlaha posypáním suchým vápnem a následně zastláno kvalitní slámou.

Ukazatelé reprodukce

– inseminační interval: 46 dnů

– inseminační index: 1,5

– servis perioda: 95 dnů

– mezidobí: 384 dnů

Foto č. 2 Plemeno charolais

Pro býky v testu je vyhrazeno samostatné zimoviště. Zde jsou býci  od začátku testu, až do výběru ustájeni také na hluboké podestýlce, která je vyvážena dvakrát ročně. Před každým stlaním je přidán do podestýlky v podobě zrnek biologický podporovač rozkladu PRP a po vyvezení hnoje se prostor desinfikuje vápnem.

Dále jsou chováni tři koně plemene český teplokrevník, a to kobyla, klisna a valach. Koně jsou využíváni k rekreačním účelům a k práci s dobytkem. Reprodukce je zajišťována inseminací, kterou provádí přivolaný technik. Koně jsou ustájeni v boxech a každý den vypouštěni na pastvu, boxy jsou kydány podle potřeby minimálně jednou týdně. V létě koně nocují na pastvinách, v případě dešťů jsou ustájeni v boxech.

Foto č. 3 Plemeno charolais

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Náš statek využívá velmi moderní technologie v oblasti chovu skotu. Ustájení i technologie krmení je jednoduchá a velice praktická. V zimovišti je velice snadná práce se skotem díky krčním chytákům je možno kdykoliv inseminovat, tudíž je reprodukce poměrně úspěšná a statek v ní díky svým úspěchům vyniká. Pravidelně se zúčastňuje výstav masného skotu a obsahuje přední příčky. Vytknul bych technologii stlaní. Nastýláno je ručně, je to práce fyzicky náročná a zdlouhavá. Pořízení mechanizačního prostředku na stlaní by tuto práci velice urychlilo.

Vlastimil Hatlák, Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady