Celková spotřeba přípravků na ochranu rostlin aplikovaných na zemědělskou půdu klesla v roce 2018 v porovnání s předchozím rokem o 9 procent. Spotřeba účinné látky glyfosát dokonce o 25 procent. Vyplývá to z Výroční zprávy o plnění Národního akčního plánu (NAP) k bezpečnému používání pesticidů v České republice, o které  Ministerstvo zemědělství (MZe) informovalo vládu.

„Neustále hledáme způsoby, jak snižovat používání přípravků na ochranu rostlin a v českém zemědělství se nám to daří. Podporujeme precizní zemědělství, zakázali jsme předsklizňovou aplikaci glyfosátu u plodin, které jsou určené pro potravinářské využití, spustili jsme pilotní projekt pro šetrné hospodaření zemědělců v ochranném pásmu vodní nádrže Švihov (Želivka). Nově připravujeme dotační titul pro pěstitele cukrové řepy zaměřený na mechanickou likvidaci plevele, která nahradí plošný chemický postřik,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Nejvíce meziročně klesla spotřeba přípravků na ochranu rostlin v kategorii herbicidy a desikanty (o 10 %) a fungicidy (o 8 %). Celková spotřeba se snížila o 9 %, za posledních 6 let tak došlo v ČR ke snížení používaných pesticidů o 14,1 %. Pokud jde o účinnou látku glyfosát, meziročně se její spotřeba snížila o 25 %.

MZe podporuje mnoho nástrojů, jejichž cílem je snížit používání chemie v zemědělství. Jde například o ekologické zemědělství a integrovanou produkci se zaváděním postupů Integrované ochrany rostlin, jako jsou nechemické alternativy. Roste také zájem o dotační titul „Biologická ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin“. O zvyšujícím se využívání biologické ochrany v ČR vypovídá objem peněz vyplacených v tomto dotačním programu. V roce 2015 to bylo 5,9 milionu korun, v roce 2016 to bylo 7 milionů Kč, v roce 2017 bylo vyplaceno 8,6 milionu a v roce 2018 částka dosáhla 10,4 milionu korun.

V dalších letech se chce MZe ve spolupráci s příslušnými organizacemi zaměřit například na zvýšení povědomí o rezistenci škodlivých organismů proti účinným látkám přípravků na ochranu rostlin (POR). Připravuje se rovněž elektronická evidence POR a s tím spojené zavedení 2D matrix kódů, které budou na etiketě přípravků. To by mělo přispět k jejich lepší dohledatelnosti a boji proti nelegálním přípravkům.

 

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství