Skotský náhorní skot je jedno z nejstarších plemen skotu vůbec. První zmínky o jeho existenci pocházejí už ze 6. století našeho letopočtu. Plemeno nebylo ovlivňováno šlechtěním a křížením, a zachovalo si tudíž svoje přirozené vlastnosti a instinkty. Díky drsným klimatickým podmínkám v místě svého původu ve Skotsku je soběstačné a velmi odolné. Menší skotští farmáři žijící v horách a drsných odlehlých oblastech byli na jeho chovu závislí.

Telata, maso, mléko a kůže byly zdrojem jejich obživy.

Skotský náhorní skot je typický dlouhou srstí s podsadou, širokou hlavou, kdy oči a mulec tvoří téměř rovnoramenný trojúhelník, s očima přikrytýma srstí, která je v zimě chrání před silným větrem, deštěm a sněhem a v létě poskytuje ochranu před hmyzem a tím i přenosu některých nemocí. Dle přírodních podmínek na zimu zvířatům naroste dlouhá srst, kterou následně na jaře shazují. Převládajícím zbarvením je hnědočervená, dále jsou možné barevné rázy dun (šedobéžová), černá, plavá, brindle (žíhaná) a stříbrná. Výjimkou jsou bílé skvrny na spodní straně břicha. Rohy rostou plemeni highland celý život, u krav se točí směrem vzhůru a mohou dosahovat rozpětí i ke dvěma metrům. U býků rohy směřují dopředu, jsou kratší a silnější.

Plemeno je středního tělesného rámce, s dlouhým hřbetem, hlubokým hrudníkem, dobrým osvalením a kratšími končetinami. Krávy se dosahují cca 400-600 kg, býci pak v rozmezí 700 – 1 000 kg. Telata se rodí s hmotností kolem 20-35 kg již s delší srstí, proto jsou schopna přežít i v mrazech.

Dožívají se i 20 a více let, přičemž první připuštění se doporučuje od 2,5 let věku.

highland2

Ačkoliv na první pohled budí highland respekt, jsou to klidná a při správném přístupu i velmi krotká zvířata, ve kterých spousta chovatelů najde i domácího mazlíčka. Oproti jiným plemenům můžou být celý rok venku i ve vyšších nadmořských výškách, není třeba je přikrmovat jádrem, jsou šetrná ke krajině, mají výtečné mateřské vlastnosti a porody bývají bezproblémové bez potřebné asistence člověka.

První plemenná kniha byla založena roku 1884 ve Skotsku s cílem zachovat plemeno v původní nezměněné podobě. V České Republice existuje plemenná kniha od roku 1991, kdy byly první kusy dovezeny do horských oblastí Šumavy. V současné době je v České republice registrovaných 40 chovatelů skotského náhorního skotu a jejich počet dále stoupá. Počet čistokrevných zvířat se pohybuje kolem 875 ks. Plemeno je pravidelně prezentováno na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně. Česká republika má mimo jiné i každoroční zastoupení ve virtuální světové výstavě. Mezi nejznámější zahraniční výstavy patří především Oban Show, která se koná každý rok v únoru ve Skotsku severně od Glasgow. V sousedních státech, především Rakousku a Německu probíhá každý rok řada menších i větších výstav skotského náhorního Skotu.

Dnes se plemeno chová převážně na vypásání v horských oblastech a pro svoji kvalitu masa, které se vyznačuje svojí křehkostí, mramorováním, nízkým obsahem tuku a chutí mírně do zvěřiny. Díky delší době růstu a extenzivnímu způsobu chovu bez příkrmu jde po vyzrání o maso špičkové kvality, které si rychle oblíbíte.

Co proti konvenčním plemenům ztrácí na hmotnosti násobně převede do chuti.

Chovný cíl

Highland je, jak již bylo zmíněno, extenzivní masné plemeno pozdějšího typu chované jednak pro produkci kvalitního hovězího masa, ale i na údržbu krajiny v oblastech, kde se již jiná intenzivnější plemena nechovají, proto by selekce měla být zaměřena zejména na tyto užitkové a charakterové vlastnosti:

 • nenáročnost – jedinec musí celoročně a maximálně využívat přírodní zdroje krmiva (bez příkrmu jadrnými krmivy)
 • odolnost
 • dlouhověkost – pro produkci plemenných zvířat by měly být upřednostňovány plemenice, které pocházejí z rodin s vysokou dlouhověkostí a odolností
 • mírumilovnost – plemenice nervózní, případně i rabiátnější povahy, včetně jejich potomstva by neměly být využity k další reprodukci
 • silná soudržnost stáda – v chovu by měla působit pouze zvířata se silně vyvinutým stádovým pudem
 • výrazné přírodní instinkty

Graf č. 1 Vývoj stavu krav v KUMP

tab-cislo-1

Tab. č. 1 Cíle šlechtitelského programu

tab-c-2

 • počet odchovaných telat na 100 krav základního stáda – minimálně 95 ks
 • hodnocení obtížnosti porodů vyjádřené procentem snadných porodů podle platné metodiky KUMP – min. 95 %
 • věk plemenice při 1. otelení – 28 – 36 měsíců
 • průměrné mezidobí – 360 – 400 dní
 • dobré mateřské vlastnosti

Graf č. 2 Vývoj počtu narozených telat

graf-c-2