Část jihočeských zemědělců předpokládá, že sklizeň pícnin bude letos kvůli suchu proti průměrným rokům o třetinu až o polovinu nižší. Propad hrozí zejména u sena. Zemědělci už posekali a zakonzervovali takzvané žito na zeleno, sejí kukuřici a v níže položených oblastech sečou jeteloviny a jetelotravní směsky. Na těžších půdách jsou výsledky lepší než na půdách lehčích, písčitých. Místy se projevují škody, které způsobili hraboši. ČTK to řekli ředitelka jihočeské agrární komory Hana Šťastná a zemědělci.

Kvůli suché zimě a jaru chybí travním porostům v kraji mnohde husté spodní patro. „A pokud nás opět čeká žhavé léto, otav se zřejmě ani nedočkáme. Vlivem narůstajících teplot a délky slunečných dnů trávy rychle stárnou a zemědělci musejí při rozhodování o termínu sečení hledat kompromis mezi objemem a výživnou hodnotou sklizené hmoty,“ řekla Šťastná.

Objem a kvalita porostů víceletých pícnin na orné půdě, loukách i pastvinách, které se sklízejí dřív než obilí, se liší podle katastrů. Zemědělské obchodní družstvo Vacov na Prachaticku sklidí proti průměru minulých let trvalých travních porostů až o polovinu méně. Běžně je to 2000 tun. Srážek zaznamenalo letos meziročně o 40 milimetrů méně.

„U jarních obilovin, které postihlo sucho, je odhad výnosů proti průměru o 30 procent nižší. Ozimé obiloviny vykazují zatím docela slušné parametry, ztráty budou do deseti procent. První seče jsme zatím nezačali, kvůli suchu tráva zatím nerostla, na horách byly v noci i mrazy,“ řekl ČTK předseda představenstva družstva Petr Holub. U jetele, který pěstují jeho kolegové v nižších polohách, bude meziroční propad více než o třetinu.

Kvůli nedostatku vody se chovatelé dojnic snaží zajistit krmení i na pozemcích původně určených pro komerční plodiny. Zemědělská společnost Slapy na Táborsku, která hospodaří na 1143 hektarech, si pro obilné směsi, z nichž bude krmivo, připravila 19 hektarů. Získá tak kolem 15 tun.

„Je to posečené a zakonzervované, čekáme, až to uzraje, s krmivem vyjdeme. Padá nějaká voda, ale zásoby (krmiva) nejsou žádné. První seč je proti normální úrodě podprůměrná, sucho nás podtrhlo, ale zaplať pánbůh, že z toho nějaká sklizeň bude. Vytvoříme si tak polovinu potřeby,“ řekl ČTK předseda zemědělské společnosti Slapy Miroslav Blažek.

Kvůli opatřením proti erozi snižují někteří chovatelé stavy dobytka. Vacovské družstvo, které hospodaří na Šumavě na 730 hektarech, z toho je 200 hektarů orné půdy a zbytek luk a pastvin, snížilo produkci kukuřice. Zatímco dřív mívalo 300 býků ve výkrmu, dnes jich je proto méně než sto.

„Děláme dojné krávy i výkrm býků a neměli jsme dost kukuřice pro obě kategorie. Museli jsme zvolit, chtěli jsme si nechat krávy na mléko,“ řekl Holub. Vacovští pěstují na orné půdě hlavně ozimé obiloviny, pšenici, triticale, také jetel, z jarních jarní ječmen a oves. Dělají i kukuřici na siláž. Dojených krav chovají 220.

Autor: Václav Koblenc, ČTK

foto: pixabay.com