Postup sklizně obilnin a řepky v České republice k 7. červenci 2024

Letošní rok je svým průběhem počasí atypický, po velmi brzkém nástupu jara, který urychlil o několik týdnů vegetační vývoj rostlin a následných dubnových mrazech, zpozdilo vývoj plodin chladnější počasí, především nadprůměrný úhrn srážek v jarních měsících (květen a červen). Dubnové mrazy zasáhly obilniny ve fázi sloupkování a řepku v době květu a do značné míry poškodily jejich porosty, lokálně obilniny, více však řepku olejku.

Sklizeň obilnin začala v letošním roce ve 25. týdnu, o týden dříve než v roce loňském, a to sklizní ozimých ječmenů. Tradičně vjely první kombajny do porostů na jižní Moravě, v okolí Pohořelic. V následujícím týdnu, posledním červnovém a prvním červencovém, se sklizeň pozvolna rozjela i v dalších krajích, kromě kraje Karlovarského. Sklízet se postupně začaly i rané ozimé pšenice, první sladovnické ječmeny, ale i žito a řepka olejka.

Podle prvního šetření Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) k 7. 7. 2024 je sklizeno 41,4 tis. ha obilnin, což představuje 3,42 % jejich ploch. Celková produkce sklizených obilovin dosahuje 246,8 tis. tun při průměrném hektarovém výnosu 5,96 t/ha. V porovnání s průběhem sklizně loňského roku, je letošní sklizená plocha o 10 tis. ha větší. Loni bylo touto dobou sklizeno pouhých 2,5 % ploch, v porovnání s rokem sklizně 2022 jsou letošní žně ale pomalejší. Nejdále je sklizeň obilnin v kraji Zlínském, kde je sklizeno 12,48 % ploch, následuje kraj Jihomoravský (7,15 % ploch) a Jihočeský kraj (4,38 %).

Žně tabulky

Naší nejvýznamnější obilniny, pšenice ozimé, je sklizeno téměř 7,4 tis. ha (0,99 % ploch). Při průměrném výnosu 6,63 t/ha je produkce zatím na necelých 49 tis. tunách. Nejvíce hektarů je sklizeno v kraji Jihomoravském a Zlínském (3,0 tis. ha, resp. 2,1 tis. ha).

Ječmen ozimý se sklízí téměř ve všech krajích, kromě kraje Karlovarského. Je sklizeno 33,3 tis. ha, což představuje 26,19 % ploch. Průměrný hektarový výnos činí zatím 5,81 t/ha, produkce tak dosáhla na 193,5 tis. tun. Nejvíce ploch je sklizeno ve Zlínském (82,0 % ploch), Olomouckém (52,85 % ploch) a Jihomoravském kraji (48,54 % ploch). Téměř u konce je sklizeň ozimého ječmene v okrese Vyškov, kde je sklizených již 98,84 % ploch, průměrný hektarový výnos je zde dosud na 6,70 t/ha.

Prvních 674 ha je sklizeno ječmene jarního, sklizeň začala v okrese Brno, Znojmo, Zlín a Kroměříž. Při průměrném hektarovém výnosu 6,21 t/ha je produkce zatím na úrovni 4,2 tis. tun.

V Jihomoravském kraji v okrese Znojmo začali jako první sklízet i žito. Při průměrném hektarovém výnosu 3,27 t/ha je celkově sklizeno 208 tun, sklizených je prvních téměř 64 ha (0,26 % ploch).

Řepka olejka se sklízí již v polovině krajů, nejdále je se sklizní řepky okres Hodonín, kde je sklizených již 84,0 % ploch. Celkem je sklizeno téměř 14,5 tis. ha, tj. 4,22 % ploch. Produkce řepky při průměrném výnosu 2,60 t/ha dosahuje zatím úrovně 37,7 tis. tun.

Žně zpomalují srážky, místy až velmi silné, které postupují napříč celou republikou. Oproti předešlým letům nelze k letošnímu roku říct, že by porosty obilnin a řepky trpěly suchem. Naopak, především na Moravě, byl za měsíce květen a červen naměřen nadnormální úhrn srážek, což mj. zapříčinilo z větší části poléhání porostů, s kterým je však v přímé souvislosti spjata kvalita sklizeného zrna. První analýzy kvalitativních ukazatelů jakosti obilovin budou známy ve druhé polovině července.

Předpověď počasí pro tento týden předpovídá nástup další vlny tropických teplot, sklizeň by tak mohla pokročit a rozjet se ve všech krajích, zbrzdit průběh žňových prací však opět mohou hlášené silné bouřky.

zdroj: eagri.cz

foto: pixabay.com