Francouzské plemeno Salers je masné plemeno pocházející z oblasti Centrálního masivu (Massif Centrale) ležící na jihozápadě od města Lion. Tato oblast s nadmořskou výškou okolo tisíce metrů nad mořem (nejvyšší hora v této oblasti Puy de Sancy měří 1885 m.n.m.) dala směr ve šlechtění tohoto plemene na tvrdost a přežitelnost v náročných klimatických podmínkách za současně dobré produkce masa. Salerský skot bez problémů snáší tvrdé klimatické podmínky včetně pobytu na sněhu. Naopak mu je toto prostředí příjemné oproti horkým letním dnům s vysokými průměrnými denními teplotami. V podmínkách naší republiky se chov tohoto plemene dobře uplatňuje v horských a podhorských oblastech jižních Čech a Šumavy.

Základní charakteristika plemene

Salers je plemeno masného užitkového typu a velkého tělesného rámce s plášťově hnědo – červenou, středně dlouhou srstí, která je v zimním období delší a hustší než v období letním.

Je to plemeno rohaté (již jsou vyšlechtěni i bezrozí jedinci), rohovina zvláště paznehtů je tvrdá. Tato přednost vyplývá z prostředí, ze kterého toto plemeno pochází, kde se zvířata musí pohybovat ve členitém horském terénu.

Výška krav v kohoutku je 140 cm, živá hmotnost 650 až 850. Býci dosahují 150 cm v kohoutku při živé hmotnosti 1 000 až 1 200 kg.

Povaha tohoto plemene je klidná, a proto lze se zvířaty dobře manipulovat. Další předností jsou výborné mateřské vlastnosti.

Tab. č.1. Cíle šlechtitelského programu

             Kategorie Hmotnost ve věku (kg) Výška v kříži (cm) ve věku 365 dnů
  210 dnů 365 dnů  
Býčci 340 520 135
Jalovičky 300 370 127
 
Kategorie – věk Hmotnost (kg) Výška v kříži (cm)
Plemenice – 24 měsíců 590 139
Krávy – 60 měsíců 815 142
Plemenní býci – 36 měsíců 1 110 155

 

Chovný cíl

Při šlechtění plemene salers (zkr. SA, v rámci KUMP Z a ústřední evidence D) je kladen důraz na rozvoj a zlepšení či stabilizaci úrovně znaků charakterizujících mateřské vlastnosti, masnou užitkovost a další vlastnosti plemene:

  • Mateřské vlastnosti: dlouhověkost a plodnost (snaha o zlepšení současné úrovně znaku), snadnost porodů a mléčnost.
  • Masná užitkovost: růst, rozvoj kostry, rozvoj osvalení (snaha o zlepšení současné úrovně znaku).
  • Další charakteristiky: schopnost konverze živin (snaha o zlepšení současné úrovně znaku), poslušnost a ovladatelnost, rustikálnost (adaptabilita).
  • Zvířata musí mít pevné zdraví a nesmí být nositeli dědičných poruch.

 

Produkční ukazatele

  • počet odchovaných telat na 100 krav základního stáda – minimálně 95
  • hodnocení obtížnosti porodů vyjádřené procentem snadných porodů podle platné Metodiky kontroly užitkovosti skotu bez tržní produkce mléka – min. 95 %
  • věk při 1. otelení by neměl být vyšší než 40 měsíců (i když růstová schopnost mladých zvířat umožňuje jejich zařazení do reprodukce již ve věku 16 až 18 měsíců, doporučuje se první připouštění jalovic ve věku 20 až 26 měsíců).
  • průměrná délka mezidobí – 360 až 400 dnů, při hodnocení tohoto ukazatele je třeba zohlednit využití embryotransferu
  • pořadí otelení by mělo odpovídat věku plemenice

 

IMG_9188

Text: Jana Hrtúsová