Sacharidy hrají důležitou roli jako energetický zdroj v krmné dávce a jsou prakticky nepostradatelné. Při zmínce o sacharidech si představíme hlavně cukr, ovšem v následujícím článku si ukážeme, že problematika sacharidů je mnohem složitější, jak je znázorněno v následující tabulce.

Tab. č. 1 Krmivářské rozdělení sacharidů

tabulka

Typy sacharidů:

 1. Nestrukturální sacharidy
 • Glukóza
 • Fruktóza
 • Laktóza
 • Sacharóza
 • Škrob

Tento typ sacharidů se nejčastěji nachází v jadrných krmivech s nízkým obsahem vlákniny (oves, kukuřice a ječmen).  Většina jich je trávena za pomocí enzymů v tenkém střevě za vzniku glukózy, která přes střevní stěnu vstupuje do krevního oběhu, čímž se zvýší její koncentrace v krvi. To stimuluje vyplavení inzulínu, který slouží pro přesun glukózy z krve do tělesných tkání a její koncentrace v krvi klesne na normální hodnoty. Pokud aktuálně není potřeba, organismus ji uloží ve formě glykogenu do svalů a jater. Když jsou tyto skladovací kapacity naplněny, je přeměněna na tuk. Tuk i glykogen lze kdykoliv využít jako energetický zdroj. Zásoby svalového glykogenu pokryjí u vytrvalostních koní délku trasy 80-110km.

 1. Strukturální sacharidy
 • Celulóza
 • Hemicelulóza
 • Lignin

Strukturální sacharidy se nacházejí v buněčných stěnách rostlin (seno, tráva) a kůň je neumí enzymaticky trávit. To je možné pouze pomocí mikroorganismů v tlustém střevě. Pro koně je tento typ trávení velmi významný, neboť je takto schopný získat 40-60% energie. Výsledným produktem rozkladu strukturálních sacharidů jsou těkavé mastné kyseliny (kyselina octová, máselná, propionová), které jsou vstřebávány do krve a následně dopraveny do jater. Ani mikroorganismy nerozloží vlákninu beze zbytku – celulóza je stravitelná ze 40%, hemicelulóza z 50% a lignin je prakticky nestravitelný. Krmná dávka složená z objemných krmiv naprosto postačuje nepracujícímu koni jako záchovná.

Tab č. 2 Obsah vlákniny v jednotlivých krmivech (Briggs, 2014)

  % hrubé vlákniny ADF*
Vojtěškové seno 23 28,6
Vojtěškové seno –pozdní seč 30 39,5
Ječmen 6 7,2
Cukrovarské řízky 20 22-23
Rýžové otruby 13 13,1
Pšeničné otruby 10-12 13-15
Kukuřice 2,5 3,4
Seno 31-34 31,4
Seno pozdní 31-35 41,6
Melasa 0—0,5 0,1-0,2
oves 11-12 13,5-14-6

*ADF je lignocelulózový komplex buněčných stěn rostlinných pletiv nerozpustný v kyselém detergentu

Orientačně lze říci, že krmiva s hodnotou více než 35% ADF se považují za méně kvalitní a jsou sklízená pravděpodobně v pozdní fázi, pokud se bude jednat o objemné krmivo. To neznamená, že nemohou být zkrmována, ale v krmné dávce bude nutné jejich vyšší zastoupení, aby koně dostali stejné množství živin.

Potřeba sacharidů v krmné dávce

Potřeba sacharidů je individuální pro každého koně a jako taková není normovaná.  Je nutné zohlednit využití koně a jeho zdravotní stav. Ovšem existují doporučení, která je vhodné dodržet, abychom předešli případným zdravotním problémům:

 • Vláknina tvoří základ jakékoliv krmné dávky a její nedostatek způsobí závažné zdravotní potíže. Její množství by mělo být min. 17% hrubé vlákniny v krmné dávce. Vhodnější ukazatel je přijaté množství objemných krmiv, které by mělo být min. 1,5% tělesné hmotnosti koně, aby byly zachovány fyziologické potřeby.
 • Množství jadrného krmiva by nemělo překročit 2,5kg na jedno krmení. Pokud bude dávka vyšší, nestrávený škrob se dostane až do tlustého střeva, kde naruší mikrobiální činnost – může docházet k odumírání mikroorganismů, případně k vylučování toxinů vzniklých trávením a vést až například k laminitidě.
 • S příjmem suchých objemných krmiv je důležité poskytnout koni i dostatek vody. Obecně by mělo její množství tvořit alespoň 3l/kg sušiny.

Marcela Otrubová

 

Zdroje:

Finding Fiber in Horse Feeds, Karen Briggs, 2014, dostupné z <http://www.thehorse.com/articles/34088/finding-fiber-in-horse-feeds>