Stejně tak jako u člověka, tak i u zvířat se používají roviny a směry ke zjednodušené orientaci na těle. U skotu máme tři základní roviny: horizontálním, mediánní a transverzální rovinu. Pomocí jednotlivých rovin se vždy tělo rozděluje na dvě části. Každý rovina má dva směry, které jsou znázorněny níže.

1. Horizontální rovina

U horizontální roviny, máme směry dorzální (směr k páteři) a ventrální (směr ke končetinám).

hor. rovina


2. Transverzální rovina

Transverzální rovina je znázorněna směry: kraniální (k hlavě) a kaudální (k ocasu a vemeni).

tran. rovina


3. Mediánní rovina

Mediánní rovina je průřez těla v oblasti páteře, kde rozlišujeme směr k páteři mediální a směr od páteře laterální.

medianní rovina


Poslední části, kde se můžeme orientovat dle rovin a směrů jsou končetiny. Jednotlivé směry a průžezy jsou vyobrazeny na obrázkách.

Horizontální průřez končetinami.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vertikální průřez končetinami. Pozor, jednotlivé směry se liší u předních a zadních končetin.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Lucie Rysová