Hlavní myšlenka tohoto projektu zdůrazňuje rostoucí nedostatek zemědělské půdy a zároveň růst světové populace. Sedmdesát procent povrchu země tvoří voda, a zatímco světová populace roste, plocha orné půdy je omezená. Proto je nutné hledat jiné způsoby, jak vyrábět čerstvé regionální potraviny a omezit tak jejich dopravu z důvodu snížení ekologické stopy.  Dalším cílem je rovněž vzdělávání veřejnosti, kdy se očekává, že farmu navštíví tisíce návštěvníků z venkovských a městských oblastí. Prioritou jsou dobré životní podmínky zvířat, kruhovost, udržitelnost a inovace.

Plně automatizovaná stáj pro 40 dojnic

V současnosti se v plně automatizované stáji o rozloze 40x32m nachází 32 krav plemene montbeliard a předpokládá denní produkce je přes 750 l mléka. Maximální kapacita stáje je 40 krav. Dojení je obstaráváno roboty, stejně jako krmení a vyhrnování hnoje, který je následně vzduchotěsně uskladněn a poté použit jako hnojivo pro zahrady a parky v Rotterdamu. Odděleně se skladuje moč, která odchází podlahou rovněž do vzduchotěsného zásobníku k omezení emisí amoniaku a následně je také použita k hnojení. Veškerou elektrickou energii obstarávání plovoucí solární panely. Dešťová voda ze střechy je zachytávána, vyčištěna a slouží k napájení. V přístavišti mají zvířata rovněž přístup na pastviny, pokud to dovoluje příliv.  Pokud se dosavadní provoz osvědčí, je cílem rozšířit kapacitu farmy na 200 krav produkujících 5 000 l mléka denně.

Většina krmiv pro dojnice pochází z města

Přes 80% krmiva pro dojnice pochází z potravinářských provozů z města – pivovarské mláto, bramborové slupky nebo otruby z větrných mlýnů. Zkrmována je rovněž tráva pocházející z golfových a fotbalových hřišť. Modernizace zpracování odpadních produktů (zkrmování dojnicím) na „jedlé živiny“ (mléko, maso) je obecně považována za velmi účinnou podmínku pro udržitelnou produkci potravin.

Odbyt mléčné produkce

Klíčovou myšlenkou projektu je, že farma bude každý den zásobovat město čerstvými mléčnými výrobky. Syrové mléko a mléčné výrobky budou spotřebitelům distribuovány pomocí veřejné mlékárny a prodejních automatů. Mlékárenské výrobky budou rovněž prodávány stravovacím zařízením, hotelům a obchodům. Další výhodou je snížení vzdálenosti mléka a mléčných výrobků, kterou musí urazit při cestě ke koncovému zákazníkovi a snižují se tak emise skleníkových plynů. V neposlední řadě pak zákazníci získávají zpět kontakt s přírodou a zemědělstvím. Jelikož je montbeliardský skot kombinované užitkovosti, počítá se na plovoucí farmě i s produkcí masa.

Návštěva farmy

Farmu je přístupná veřejnosti vždy v pátek a sobotu od 11.00 do 16.00. Dospělého vyjde vstupné, v jehož ceně je mléčný nápoj, na 4,5 eur. Dítě od 4 do 18 let pak na 3 eura. Nákladnost celého projektu je odhadována na necelých 2,6 milionů euro, což je asi 70 milionů korun.

Marcela Otrubová

zdroj: https://www.dairyglobal.net/Farm-trends/Articles/2019/5/Cows-enter-worlds-first-floating-farm-427050E/

foto: FB Floating Farm Rotterdam