České strakaté

Z následující tabulky jsou patrné stabilní ukazatele jako jsou laktační dny, mezidobí a obsah složek. Co se ale mění je průměrná užitkovost, která každoročně roste a u českého strakatého plemene atakuje hranici 8 tisíc kg mléka za laktaci. Stoupá i počet normovaných laktací, a to o 7 738 během posledních čtyř let.

Rok Normované laktace Laktační dny Mléko (kg) Tuk (%) Bílkovina (%) Mezidobí
21/22 107 786 294 7959 4,01 3,52 389
20/21 101 739 294 7906 4,01 3,53 390
19/20 102 716 294 7764 4,03 3,58 392
18/19 100 048 7658 4,02 3,57 391

Holštýnské plemeno

U holštýnského plemene je situace podobná. Pozitivní je zkrácení délky mezidobí o 6 dní během posledního čtyřletého období. I u holštýnek došlo k nárůstu průměrné užitkovosti, a to o 468 litrů za laktaci a počet laktačních dní se zvýšil o 7 579.

Rok Normované laktace Laktační dny Mléko (kg) Tuk (%) Bílkovina (%) Mezidobí
21/22 177 219 297 10 544 3,87 3,38 394
20/21 175 973 294 10 440 3,86 3,37 397
19/20 176 011 297 10 226 3,9 3,41 400
18/19 169 640 10 076 3,86 3,39 400

Průměrná užitkovost všech plemen skotu

Rok Normované laktace Laktační dny Mléko (kg) Tuk (%) Bílkovina (%) Mezidobí
21/22 292 771 296 9530 3,92 3,42 393
20/21 291 707 296 9443 3,91 3,42 394
19/20 292 835 296 9225 3,95 3,46 397

Podrobné výsledky v kontrolním roce 2021/2022

Zdroj: https://www.cestr.cz/cs/novinky/detail/vysledky-v-kontrolnim-roce-2021-2022?fbclid=IwAR2o1qn-KoRdRO6sNjUSr4hbgHnvfg-07WBiN9L4KGPou4RtHtrSvbCytMM

Foto: redakce