Protierozní kalkulačka pomáhá zemědělcům při rozhodování, jaká protierozní opatření učinit. Tuto aplikaci vyvinulo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy (VÚMOP).  Cílem této aplikace je poskytnout uživatelům, zvláště zemědělcům, informace o míře erozní ohroženosti hodnocených lokalit, o ochranném účinku modelových osevních postupů s možností vytvářet a hodnotit vlastní osevní postupy. Po zadání všech potřebných informacích na danou lokalitu webová aplikace vyhodnotí konkrétní protierozní opatření a vyhodnocuje jeho účinnost, dopad bilance organické hmoty a erodovatelnost.

Vstup do Protierozní kalkulačky naleznete ZDE


Lucie Rysová
Zdroj: Ministerstvo zemědělství, dostupné z <ZDE>