V pondělí 17. května končí lhůta pro řádné podání Jednotné žádosti 2021. K dnešnímu dni podalo žádost 20494 žadatelů. V případě, že zájemci nestihnout podat žádost v řádném termínu, mohou tak učinit ještě do 11. června. V takovém případě ale musí počítat se sankcí 1% za každý pracovní den. Možnost pozdního podání se ale nevztahuje na žádosti o zařazení a změnu zařazení v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření a Ekologického zemědělství.

Při vyplňování formuláře jsou žadatelům na webu SZIF v sekci Jednotná žádost a na Portálu farmáře (PF) k dispozici prezentace, videonávody a zodpovězené nejčastější dotazy žadatelů. V souborech ke stažení je k dispozici také Příručka pro žadatele 2021 s podrobnými informacemi pro úspěšné podání žádosti.

Nejjednodušším, a také nejpreferovanějším způsobem s ohledem na aktuální pandemickou situaci, je podání přes Portál farmáře. Zde mají žadatelé přístup k informacím o aktuálním průběhu administrace.

Přístup do PF lze zřídit osobně na podatelnách Regionálních odborů a Centrály SZIF. Žádost o přístup do PF lze podat též prostřednictvím datové schránky nebo e-Podatelny s uznávaným elektronickým podpisem. Nelze ji však zaslat v listinné podobě poštou.

SZIF zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek a Portál farmáře. Pouze v případě, že žadatel nemá datovou schránku, ani přístup k účtu na Portálu farmáře, doručí mu rozhodnutí pošta. Žadatelé, kteří potřebují obnovit přístup do Portálu farmáře SZIF/eAgri, najdou potřebné informace na www.szif.cz/cs/faq.

Pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.

Lenka Rezková
tisková mluvčí SZIF

foto: pixabay.com