Úspěch odchovu telat spočívá v detailech

Tele se rodí s nulovou imunitou do prostředí plného patogenů. Pokud se patogeny dostávají do organismu dříve než protilátky, může se snížit jejich vstřebatelnost až o 50%.  Pasivní imunita chrání tele pouze několik prvních dní a není ještě dostatečně silná a aktivní imunita se rozvíjí až od 3. týdne. Tele je tedy od 3. dne až do 3. týdne vystaveno vysokému riziku ohrožení patogeny a často je to období výskytu průjmů a dalších zdravotních komplikací. Proto je v tomto období dodržování důsledné hygieny velmi důležité.

Porod a napojení mlezivem

 • Porodní box musí být čistý a prostorný s velkou vrstvou čisté slámy
 • Ihned po porodu dezinfikujte novorozenému teleti pupečník dezinfekcí nebo antibiotickým sprejem.
 • Do jedné hodiny napojte tele kvalitním mlezivem. Zbylé mlezivo se musí buď ihned zchladit nebo zmrazit. Mlezivo je ideální živné prostředí pro bakterie a jejich počet v mlezivu se zdvojnásobuje každých 30 minut.
 • Přepravní vozík na novorozená telata musí být čistý a vydesinfikovaný

Individuální ustájení

 • Novorozené tele umístěte do čisté a dezinfikované boudy, která byla po důkladném vyčištění a dezinfekci alespoň týden prázdná, se silnou vrstvou čisté slámy.
 • Každé tele má vlastní kyblík
 • Každý den dezinfikujte všechny kyblíky a cucáky. Kartáč může sloužit jako vektor šíření nemocí, proto by se měl mezi  mytím jednotlivých  kyblíků dezinfikovat.
 • Před prací s telaty si umyjte ruce a noste čisté boty a oblečení používané jen u telat.
 • Pořadí při krmení a nastýlání telat je od nejmladších po nejstarší
 • Zamezte kontaktu mezi mladšími a staršími telaty nebo dojnicemi stejně jako kontaktu se zbytky krmiva nebo hnoje od starších zvířat.
 • Od 3.dne musí mít telata přístup k čisté pitné vodě a starteru. Nádoby na vodu čistěte a kontrolujte každý den.
 • Vyhněte se jakémukoliv přímému či nepřímému kontaktu mezi nemocnými a zdravými telaty.
 • Prázdná bouda by měla být ihned vyčištěna a vydezinfikována. Toto by mělo probíhat na jiném místě než jsou telata, kvůli šíření patogenů kapkami vody během čištění.
 • Při prodeji telat by se přepravce neměl přibližovat k ostatním telatům a prodaná telata by měla být přesunuta na oddělené místo, odkud se následně naloží.

Skupinové ustájení telat

 • Telata rozdělte do malých skupin až po 14 dnech. Každá skupina bude v ideálním případě obsahovat maximálně čtyři telata, všechna stejného věku.
 • Telata vždy krmte a podestýlejte čerstvou slámu v pořadí od nejmladších po nejstarší. Skupiny s nemocným teletem dělejte jako poslední.
 • Pracujte podle principu „vše dovnitř, vše ven“. Po přesunu skupiny prostor vyčistěte a vydezinfikujte.
 • Nikdy nedávejte nemocné tele do skupiny ani nedávejte zdravé tele do skupiny, ve které je nemocné tele.
 • Odstraňte nemocné tele ze skupiny, dokud se neuzdraví.
 • Při umísťování telat do skupiny zabraňte cirkulaci krmiva mezi skupinami.
 • Zajistěte neomezené množství čisté pitné vody a kvalitní pevné krmivo (seno, starter).
 • Zajistěte, aby napáječky a žlaby byly vždy čisté a zabraňovaly jakékoli kontaminaci hnojem nebo rzí.

Personál

 • Zaznamenejte všechny případy onemocnění, léčby, ztrát a výsledků.
 • Zajistěte efektivní předávání informací mezi zaměstnanci (tabule/čísla pro boudy).
 • Zapojte personál do jakýchkoli změn postupu.  Sdílejte výsledky a nadále se snažte motivovat a školit své zaměstnance.
 • Vyhodnoťte proces odchovu telat alespoň jednou ročně spolu s personálem a vaším pravidelným veterinárním lékařem.

 

zdroj: Practical tips for hygiene and calf-rearing, https://www.calfotel.com/en/news/practical-tips-for-hygiene-and-calf-rearing/36

foto: pixabay.com