V následujícím článku se podíváme na krátkodobý vývoj porážky hospodářských zvířat v České republice a aktuálně si nastíníme průběh roku 2017. První tabulka v článku se zaměřuje na roky 2010, 2016 a 2017. Nutno zde dodat, že se jedná o porážku, ke které se připočítává odhad domácích porážek v ČR. Porovnávat lze již mezi roky 2010 a 2016, kde došlo k velkému snížení zvláště v kategorii prasat o cca 20 %. I na dále porážka prasat pokračuje v dlouhodobém poklesu. Pokles doprovodil i kategorii skot. Opakem jsou kategorie ovce a kozy, kde došlo k nárůstu, což je odrazem rostoucího zájmu o ekologické zemědělství.

Tab. č. 1 Porážka hospodářských zvířat v letech 2010, 2016, 2017 (prvních sedm měsíců) vč. odhadu domácích porážek v ČR

tab

Zdroj: Český statistický úřad

V tabulce č. 2 je podrobněji rozepsána kategorie skotu. Rozepsány jsou se zde roky 2010, 2012, 2015 a 2016. Rok 2017 je dle nejnovější poznatků zatím ve fázi poklesu o 7,6 %. Každopádně to jsou procenta pouze pro první část roku.

Tab. č. 2 Porážka skotu v kusech (2016, 2015, 2012, 2010)

tab-2

Zdroj: Český statistický úřad

Další zajímavá čísla jsou uvedena v tabulce č. 3, kde je znázorněn vývoj výroby masa v tunách jatečné hmotnosti. Rádi bychom upozornili, že se jedná o hmotnost jatečnou, ne živou hmotnost. Živá hmotnost zvířete při porážce se pohybuje u skotu okolo 500 – 600 kg. Jatečná hmotnost (tedy již opracované jatečné tělo) tvoří zhruba 50 – 60 % této hmotnosti.

Pro zajímavost -> největší výrobu masa měl v roce 2016 kraj Jihočeský, následovala Vysočina  a Jihomoravský kraj.

Tab. č. 3 Výroba masa v ČR (bez drůbežího)

tab-3

Zdroj: Český statistický úřad

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu a prasat

Český statistický úřad uvedl, že ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se v druhém čtvrtletí roku 2017 mírně zvýšily u všech kategorií. Průměrná cena jatečných býků byla 47,44 Kč za kg v živém neb 86,34 Kč za kg v jatečné hmotnosti. U prasat ceny zemědělských výrobců také vzrostly o 27,4 %. Zemědělci prodávali jatečná prasata za průměrnou cenu 33,43 Kč/kg živé hmotnosti, 43,46 Kč/kg jatečné hmotnosti.

 

Lucie Rysová
Zdroj: Český statistický úřad <https://www.czso.cz/csu/czso/cri/zemedelstvi-2-ctvrtleti-2017>
<https://www.czso.cz/csu/czso/porazky-hospodarskych-zvirat-prosinec-2016>
<https://www.czso.cz/csu/czso/strukturalni-setreni-v-zemedelstvi-2016>