Populace hrabošů se navzdory zimě v české krajině zvětšuje. Po listopadovém nárůstu následoval i prosincový. Zatímco z listopadového monitoringu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského vyplynulo, že aktivních východů z nor na hektar bylo průměrně 846, v prosinci počet narostl na 1308, což je 4,3krát více, než je prosincový práh škodlivosti, uvedla v tiskové zprávě mluvčí ústavu Ivana Kršková.

Hraboši tak stále představují velmi vysoké riziko pro polní porosty především v Jihomoravském, Olomouckém, Pardubickém a Zlínském kraji a v jihovýchodním cípu Vysočiny. Vzhledem k začínající zimě – v první polovině prosince byl sníh prakticky všude – provedli inspektoři pozorování na třetině běžně pozorovaných ploch.

„V ozimých plodinách a krmných plodinách setých v minulém roce hodnoty dosahovaly v průměru 604 východů z nor, což odpovídalo trojnásobku prahu škodlivosti. Druhá polovina pozorování se dělala ve starších víceletých krmných kulturách. Zde se průměrný počet pohyboval okolo 2106 východů z nor, což je 5,3krát více, než je práh škodlivosti. Tato čísla představují i ke konci roku extrémně vysoké ohrožení pro krmné plodiny,“ uvedla Kršková.

Průměr však neukazuje, jak moc postižené jsou některé lokality. „Například ve vojtěšce v katastru Suchohrdly na Znojemsku byla potvrzena hodnota přesahující 18.000 východů z nor. V této oblasti tak hrozí silné napadení porostů hraboši i v bezprostředním okolí takto napadeného pozemku,“ uvedla Kršková. Připomněla, že velké rozdíly mohou být i na jednom katastru, od extrémního přemnožení až po nulový výskyt.

V případě, že počasí dovolí aplikaci rodenticidů, mohou jej zemědělci aplikovat do nor v zasažených územích ve zvýšené dávce.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com