K zajištění udržitelné produkce mléka s vysokoužitkovým dojnicemi je potřeba zajistit dobré životní podmínky ustájených zvířat. A jednou z podmínek je i bezpečný pohyb po stáji a do dojírny. Pazhehty skotu jsou uzpůsobené pro chůzi po měkkém povrchu v přirozeném prostředí – tráva, písek, bláto. Stájové povrchy a uličky na dojírnu jsou často betonové a paznehty na takovém podkladu velmi trpí. Dalším úskalím betonových chodeb a uliček je jejich kluzkost.

Jistější chůze po gumové podlaze

Ve studii, která porovnávala betonové podlahy s gumovými, bylo zjištěno, že u krav ustájených ve stáji s betonovými podlahami bylo vyšší riziko kulhání a zvýšila se i míra jednotlivých ošetření paznehtů. Studie dále poukázala na to, že jak zdravé, tak ošetřené kulhající krávy chodily po gumových podlahách jistěji, rychleji a delšími kroky.

Dlouhé stání paznehtům nesvědčí

Dlouhé stání na tvrdých a kluzkých podlahách může být jedním z příčin kulhání s následným rozvojem vředu chodidla. To je velmi bolestivé onemocnění, které se objevuje nejčastěji na zadních nohou a jeho léčba je dlouhá a nákladná. Krávy v moderních stájích tráví na nohou 10-12 hod. denně. A kulhání není jediným důsledkem nevhodného povrchu. Ruku v ruce s tím jde opožděná říje, zkrácená laktace, pokles tělesné hmotnosti a v neposlední řadě i ztráta zisku z produkce mléka.

3 vlastnosti podlah vhodných pro dojnice:

  1. Poskytuje relativně suché prostředí
  2. Umožňuje dojnicím jistý a pohodlný postoj
  3. Je odolná a do jisté míry pružná

 

Delta Diam – vzorek navržený pro bezpečný pohyb

Povrch podlahy Delta Diam poskytuje zvířatům oporu ver všech směrech a minimalizuje zranění. Vzorek je tvořen kosočtverečnými nopy, které působí protiskluzově, a to po celý rok, včetně měsíců se zvýšenou vlhkostí.

Povrch klade přirozený odpor při chůzi zvířat a napomáhá tak bezpečnému a přirozenému pohybu. Chovatele oceňují zvýšení aktivity během říje a minimalizaci zranění v důsledku uklouznutí či upadnutí chovaných zvířat.

Delta Diam se vyrábí ve třech tloušťkách 8, 12 a 16 mm v bezešvých rolích. Tloušťka určuje zátěž – proto pro přejezd technikou je doporučena 16 mm, zatímco například na dojírnu vyhovuje 8 mm. Díky této variabilitě lze vždy najít ekonomické a funkční řešení. Výhodou je možnost pokrytí celé chodby pásem pryže, kdy vzniká minimum spojů. Díky tomu je povrch pevný, pružný a trvanlivý. Navíc nevyžaduje náročnou údržbu.

KONTAKT:

web: www.farmsystem.cz

e-mail: OFFICE@FARMSYSTEM.CZ

telefon: +420 702 121 787