1) Dospělost koní

Pohlavní dospělost: období, kdy dochází k tvorbě plnohodnotných pohlavních buněk (u hřebců spermie, u klisen vajíčka). U hřebečků je to kolem 9 měsíce, u kobylek 12-18 měsíců.

Tělesná dospělost: mluvíme o době, kdy koni vyroste úplný trvalý chrup a je ukončen jeho růst. U teplokrevných koní jde o věk 5-6 let. Chladnokrevná plemena jsou ranější.

2) Pohlavní cyklus

Kůň domácí patří k uniparním zvířatům (rodí se většinou jedno mládě) a jde o zvíře polyestrické (více říjí do roka v pravidelných intervalech).

Říje klisen (estrus)

Říjí označujeme období u klisny, kdy dochází k dozrávání a uvolňování zralých vajíček z Grafových folikulů. Přitom dochází ke změnám na vnitřních i vnějších pohlavních orgánů. V tomto období dojde ke zduření pochvy a stydkých pysků, sliznice je červená, vlhká a z pochvy vytéká lepkavý hlen. Děložní krček je otevřený. Klisna často močí a tzv. blýská (rozevírá stydké pysky).

Délka říje se pohybuje v rozmezí 3-10 dnů. K ovulaci dochází den před koncem říje, což je zároveň vhodná doba k zapuštění. A opakuje se za 17-28 dní.

3) Zkoušení klisen

Zkoušení klisen se provádí k zjištění vhodné doby k zapuštění. Ke zkoušení klisen slouží zkušební stěna. Většinou je zhotovena z dřevěných nebo železných sloupků a dřevěných prken. Staví se v blízkosti zdi a do vzniklé uličky se zavádí klisna. Poté se ke klisně přivede hřebec-prubíř. Prubíř klisnu očichává, kouše a dráždí. Pokud klisna stojí v klidu, nechá si laskání líbit, může lehce rozkročit zadní končetiny a blýská, je připravená k zapuštění. Pokud se ohání, píská, kope po hřebci je příliš brzy nebo pozdě na zapuštění.

4) Připouštění

Inseminace: dnes jde o nejrozšířenější způsob připouštění. Výhodou je cenová dostupnost a časová nenáročnost. Ušetříme za transport klisny a můžeme si vybrat hřebce z celého světa. Od jednoho hřebce získáme více potomků. Pozor: u anglického plnokrevníka a arabského plnokrevníka je inseminace zakázána!

Jde o metodu, kdy inseminační technik přijede se zmraženou inseminační dávkou, kterou klisně aplikuje.

Individuální způsob připouštění: klisnu s hřebcem pustíme společně do výběhu (volný) nebo ošetřovatel přivede hřebce ke klisně a po skoku ho zase odvedou (z ruky).

Připouštění skupinové: není moc obvyklé. Vybraný hřebec se přiřadí skupině klisen, u kterých je po dobu připouštěcího období.

Připouštění divoké: u divokých koní bojují hřebci o nejvyšší postavení a tím o možnost připouštět klisny.

Ing. Jitka Šimonová

Foto: Ing. Vojtěch Zink, Ph. D.