Přirozená pružnost rohoviny je velmi ohrožena stájovým prostředím a koncentrací zvířat. Vysokoprodukční krmná dávka je častou příčinou rychlého růstu méně kvalitní rohoviny. Cílenou péčí lze tyto vlivy omezit a dosáhnout tak rovnovážného stavu,

Pouze pevný pazneht se správnou fyzikální strukturou odolá dlouhodobě infekčnímu tlaku. Proto je z dlouhodobého hlediska nejúčinnější obnova struktury prostřednictvím Cu++ iontů. Hlavním posláním koupele je zpevňování rozměklé rohoviny, která vlivem působení NH3, vlhka a dalších faktorů denně degraduje. Pravidelně znamená 2 – 3 týdně! Výška koupele by měla být optimálně 10 – 12 cm.

Amoniak ze stájového prostředí způsobuje měknutí rohoviny

Jaká rohovina je ta pravá?

Příliš měkká rohovina

 • Maceruje vodu a tím otevírá cestu infekci
 • Dochází ke zborcení postoje – následkem jsou stěnové vředy, laminitidy
 • Snížená odolnost proti chorobám

Příliš tvrdá rohovina

 • Důsledek nesprávného používání formaldehydu
 • Sklon k praskání
 • I mikroskopické praskliny jsou vstupní branou infekce
 • Predispozice k poškození paznehtu

Pevná a pružná rohovina

 • Ideální stav
 • Rohovina poskytuje dostatečnou oporu zvířatům
 • Zvýšená odolnost vůči infekcím a úrazům
 • Snadné dodržení postoje při správné FÚP

Koupel paznehtů jako nezbytná součást péče o dojnice

Pravidelné koupele paznehtů už na většině chovů patří k pravidelné rutině. Mnoho chovatelů již opustilo od tradičního způsob koupelí paznehtů ve velkých stacionárních vanách tzv. „bazénech“ většinou 1x za měsíc. A jdou cestou větší pravidelnosti 3x týdně v automatických průchozích vanách Hoofcount EXCEL nebo STANDARD s nižší koncentrací prostředku pro koupel paznehtů (např. FaSy Hoofbath Forte).

Pravidelné koupání paznehtů nemusí být práce navíc

FaSy Hoofbath Forte – pravidelné koupání vrací paznehtům jejich pevnost

Koupel doplňuje Cu++ a navrací tak funkčnost struktuře rohoviny
Vytváří se jen tolik můstků ve struktuře rohoviny paznehtu,  kolik je potřeba – nehrozí přetvrzení rohoviny
Funkční celoročně bez ohledu na teplotu
Nedráždivý prostředek s vysokou smáčivostí
Lze likvidovat v hnojišti

 

 

 

KONTAKT:

web: www.farmsystem.cz

e-mail: OFFICE@FARMSYSTEM.CZ

telefon: +420 702 121 787