Blížící se zimní teploty jdou ruku v ruce s rizikem hypotermie, která je největším nebezpečím pro novorozená telata. Novorozená telata mají pouze 1,5 procenta hnědé tukové tkáně (BAT), což je typ tuku přítomného při narození za účelem generování tepla během stresu z chladu. Bez mleziva jsou zásoby BAT vyčerpány za 18 hodin. Klíčovým faktorem, jak snížit její působení je vhodné umístění boudy, správné krmení a dostatečná hydratace.  Termoneutrální zóna, ve které telata nepotřebují k udržení své tělesné teploty další žádnou energii se liší podle stáří telat. Pro telata od narození do čtyř týdnů věku je toto rozmezí od 10° do 25° a pro telata od čtyř týdnů do odstavu se zvyšuje na 0°C až 25°C.

Jak se projevuje hypotermie na organismu?:

 • Třes nebo zježené chlupy
 • Paznehty a mulec jsou příliš chladné a ztrácí barvu
 • Pokles tělesné teploty pod 38°C

Jak telatům usnadnit adaptaci na nízké teploty:

 • Zvýšení množství mléčné náhražky o 2% pro každý stupeň, kdy venkovní teplota klesne pod 5° (pokud teplota klesne pod 5°C, bude denní dávka mléčné náhražky o objemu 4 litry a koncentraci 125g/l nedostačující a telata budou mít hlad)
 • Teplota mléka by měla být v rozmezí 38-40°C. Pokud je chladnější, tele využívá vlastní zásoby energie na ohřátí mléka v organismu na tělesnou teplotu.
 • Mléčná náhražka by měla obsahovat nejméně 20% tuku
 • Počet krmení lze zvýšit ze dvou na tři při zachování stejného objemu na jedno krmení
 • Telata mléčného typu by měla přijmout alespoň 0,5kg sušiny

K udržení stálé teploty mléčné náhražky během krmení slouží krmné vozíky s termostatem, které jsou schopny udržet stálou teplotu, nadávkovat přesné množství mléka a udržet správnou konzistenci rozmíchané MKS (mléčné krmné směsi). Podobnou funkci plní i krmné automaty pro telata.

Podmínky vhodného ustájení v zimním období

 • Lože by mělo být vždy suché, čisté a denně dostatečně nastlané
 • Základním předpokladem pro úspěšný odchov je udržet telata v teple a suchu. Proto by v boudách mělo být dostatek slámy, alespoň 20 cm. Pokud si nejste jistí, jestli je vrstva slámy dostatečná, můžete to vyzkoušet tak, že si na podestýlku na 20 vteřin kleknete a vyzkoušíte, zda je podestýlka dostatečně suchá.
 • Telata musí být suchá. Mokrá srst nemůže tele izolovat a voda odpařující se ze srsti je pro tele velmi energeticky náročný proces.
 • Bouda musí být umístěna se spádem 2-3° směrem od lehací části.
 • Převládající vítr nesmí foukat směrem do boudy.

Tab. č.1: Potřeba dodatečného množství mléčné krmné směsi s ohledem na teplotu, váhu a věk telete

Teplota (°C) 50kg,  do 3 týdnů věku (l) * 50kg,  nad  3 týdny věku, (l)* tele o hmotnosti 75kg (l) odstavená telata, dodatečné množství starteru
20 0 0 0 0
10 0,9 0 0 0
0 1,8 0,9 1,4 0,4
-10 2,7 1,8 2,7 0,8
-20 3,5 2,7 4,1 1,2

*mléčná náhražka o obsahu 20% bílkovin, 20% tuku, připravená v poměru 125g/l

Ing. Marcela Otrubová

zdroj:

Adapting calf housing and feeding to winter’s cold temperatures [online].c2019. Dostupné z: https://calfcare.ca/management/housing/cold-weather-housing/adapting-calf-housing-and-feeding-to-winters-cold-temperatures/

Cold wheather feeding [online].c2019. Dostupné z: https://calfcare.ca/management/feeding/cold-weather-feeding/

Maurice L. Eastridge, Managing Dairy Calves and Heifers during the Winter Months, [online].c2019. Dostupné z: https://dairy-cattle.extension.org/managing-dairy-calves-and-heifers-during-the-winter-months/

foto:https://dairy-cattle.extension.org/managing-dairy-calves-and-heifers-during-the-winter-months/