Blížící se zimní teploty jdou ruku v ruce s rizikem hypotermie, která je největším nebezpečím pro novorozená telata. Klíčovým faktorem, jak snížit její působení je vhodné umístění boudy, správné krmení a dostatečná hydratace.  Termoneutrální zóna, ve které telata nepotřebují k udržení své tělesné teploty další žádnou energii se liší podle stáří telat. Pro telata od narození do čtyř týdnů věku je toto rozmezí od 10° do 25° a pro telata od čtyř týdnů do odstavu se zvyšuje na 0°C až 25°C.

Jak se projevuje hypotermie na organismu?:

 • Třes nebo zježené chlupy
 • Paznehty a mulec jsou příliš chladné a ztrácí barvu
 • Pokles tělesné teploty pod 38°C

Jak telatům usnadnit adaptaci na nízké teploty:

 • Zvýšení množství mléčné náhražky o 2% pro každý stupeň, kdy venkovní teplota klesne pod 5° (pokud teplota klesne pod 5°C, bude denní dávka mléčné náhražky o objemu 4 litry a koncentraci 125g/l nedostačující a telata budou mít hlad)
 • Teplota mléka by měla být v rozmezí 38-40°C. Pokud je chladnější, tele využívá vlastní zásoby energie na ohřátí mléka v organismu na tělesnou teplotu.
 • Mléčná náhražka by měla obsahovat nejméně 20% tuku
 • Počet krmení lze zvýšit ze dvou na tři při zachování stejného objemu na jedno krmení
 • Telata mléčného typu by měla přijmout alespoň 0,5kg sušiny

K udržení stálé teploty mléčné náhražky během krmení slouží krmné vozíky s termostatem, které jsou schopny udržet stálou teplotu, nadávkovat přesné množství mléka a udržet správnou konzistenci rozmíchané MKS (mléčné krmné směsi). Podobnou funkci plní i krmné automaty pro telata.

Podmínky vhodného ustájení v zimním období

 • Lože by mělo být vždy suché, čisté a denně dostatečně nastlané
 • Základním předpokladem pro úspěšný odchov je udržet telata v teple a suchu. Proto by v boudách mělo být dostatek slámy, alespoň 20 cm. Pokud si nejste jistí, jestli je vrstva slámy dostatečná, můžete to vyzkoušet tak, že si na podestýlku na 20 vteřin kleknete a vyzkoušíte, zda je podestýlka dostatečně suchá.
 • Telata musí být suchá. Mokrá srst nemůže tele izolovat a voda odpařující se ze srsti je pro tele velmi energeticky náročný proces.
 • Bouda musí být umístěna se spádem 2-3° směrem od lehací části.
 • Převládající vítr nesmí foukat směrem do boudy.

Tab. č.1: Potřeba dodatečného množství mléčné krmné směsi s ohledem na teplotu, váhu a věk telete

Teplota (°C)50kg,  do 3 týdnů věku (l) *50kg,  nad  3 týdny věku, (l)*tele o hmotnosti 75kg (l)odstavená telata, dodatečné množství starteru
200000
100,9000
01,80,91,40,4
-102,71,82,70,8
-203,52,74,11,2

*mléčná náhražka o obsahu 20% bílkovin, 20% tuku, připravená v poměru 125g/l

Marcela Otrubová

zdroj:

Adapting calf housing and feeding to winter’s cold temperatures [online].c2019. Dostupné z: https://calfcare.ca/management/housing/cold-weather-housing/adapting-calf-housing-and-feeding-to-winters-cold-temperatures/

Cold wheather feeding [online].c2019. Dostupné z: https://calfcare.ca/management/feeding/cold-weather-feeding/

Maurice L. Eastridge, Managing Dairy Calves and Heifers during the Winter Months, [online].c2019. Dostupné z: https://dairy-cattle.extension.org/managing-dairy-calves-and-heifers-during-the-winter-months/

foto:https://dairy-cattle.extension.org/managing-dairy-calves-and-heifers-during-the-winter-months/