Končetiny jsou důležitou částí těla. Dalo by se říci, že končetiny a kopyta zvlášť dělají koně. Problémy s klouby a kopyty snižují výkonnost koně. Proto je nezbytná pravidelná a pečlivá kontrola končetin. Nejlépe každý den.

Končetiny kontrolujeme visuálně i hmatem. Sledujeme, zda-li nejsou poraněné, nateklé, nehřejí. Významným ukazatelem je kulhání koně. Kůň může kulhat bez na první pohled zjevných příčin. Tuto situaci bychom však neměli podceňovat.

Čištění kopyt

Základem čištění kopyt je umět správně zvednout končetinu koně. Zvedáme-li levou hrudní končetinu, stojíme zády k hlavě koně na úrovni plece, levou rukou jedeme po zadní části nohy, v oblasti spěnky ruku přesuneme více na vnitřní stranu a jemně zatlačíme dozadu a nahoru. Pokud kůň nohu odlehčí, ohneme ji a zvedneme. Kopytní háček držíme v pravé ruce. Pravou hrudní končetinu zvedáme pravou rukou a kopyto čistíme háčkem, který máme v ruce levé.


Pro čištění kopyt nepoužíváme příliš ostré kopytní háčky. Jako první čistíme střelku. Háček držíme hrotem od sebe a pohyby směřují k zádi koně. Poté vyčistíme patky kopyta. Háčkem pohybujeme směrem k hlavě koně. Nakonec očistíme chodidlo, pokud je kůň okovaný očistíme i okraj podkovy a zkontrolujeme zda-li pevně drží.

Pokud chceme zvednout levou pánevní končetinu, stojíme na úrovni slabin koně, zády k hlavě. Levou rukou jedeme po zádi koně, v oblasti holeně přesuneme ruku na vnitřní stranu končetiny a suneme ji stále dolu. V oblasti spěnky opět zatlačíme dozadu nahoru. Pokud kůň zvedá končetinu, pomůžeme koni nohu zvednout a ruku přesuneme až na kopyto. Nakonec si můžeme končetinu koně podložit stehnem levé nohy. Pravou pánevní končetinou zvedáme pravou rukou a čistíme levou. Podkládáme si jí pravým stehnem. Nejprve vyčistíme střelku. Tahy vedeme odpředu dozadu. Poté vyčistíme patky, tahy vedeme směrem k sobě.
Nakonec vyčistíme plochu chodidla.

Ošetřování kopyt

Na trhu je celá řada prostředků k ošetřování kopyt: balzámy, tuky, masti, loje, gely. Vybrat si můžeme z přípravků, které kopyto načerní nebo ho nechají přirozené. Pokud má kůň nějaké dutiny v kopytě, lze použít nejrůznější tmely. V případě tvrdých kopyt se před kováním používají náboje na změkčení rohoviny. Kopyta musí být před mazáním čistá a nejlépe vlhká, protože olej zabrání jak prostupu vlhkosti z kopyta, tak ale i prostupu okolní vlhkosti do kopyta. K nanášení olejů dobře poslouží obyčejný štětec.