Na rozdíl od mléčných plemen jsou základem výživy krav bez tržní produkce mléka objemná krmiva. Příkrmy jadrnými krmivy se používají zřídka kdy. Cílem chovu KBTPM jsou optimální denní přírůstky chovaných telat dle plemene a vyrovnaná kondice krav.

Základní body pro zvládnutí pastvy u KBTPM:

  • Příkrm objemnými krmivy se provádí pouze v období přechodu ze zimní krmné dávky, cca 10-14 dní nebo v případě dlouhého sucha, kdy pastva nestačí dorůstat,
  • v letním období je plně dostačující pastevní porost,
  • v celém pastevním období je nutné zvířatům poskytnout správnou minerální výživu a samozřejmostí je neomezený přístup k vodě,
  • doporučený podíl plochy určené na výrobu sena nebo senáže je 25-40 % z pasených ploch,
  • na začátku pasení by neměl porost přesáhnout výšku 15 cm, ideální je kolem 10 cm, správně zvolený termín pastvy je důležitý z důvodu obsahu živin a měl by se shodovat s obdobím, kdy jsou krávy nejnáročnější na výživu, a to je vrchol laktační křivky,
  • obecně se udává doporučení plochy pastvy pro krávu s teletem 0,7 – 1 ha (pro přesné stanovení je nutné znát údaje o produkčním potenciálu pastevního areálu, botanické složení a výnos hmoty z jednotky plochy v průběhu roku).

Marcela Otrubová